Eltel avyttrar affärsområdet High Voltage i Tyskland

Report this content

Eltel har tecknat ett avtal om att avyttra High Voltage Tyskland till ENACO, en tysk tjänsteleverantör inom energisektorn. Affären förväntas slutföras under andra kvartalet 2021.

I slutet av 2020 klassificerade Eltel High Voltage Tyskland som tillgångar som innehas för försäljning och värderingen påverkade koncernens EBIT med -5,7 miljoner euro under fjärde kvartalet 2020. Transaktionen beräknas ha en negativ kassaflödeseffekt på 3,8 miljoner euro.

Som en del av avyttringen kommer Eltel att anlita ENACO som underleverantör för slutförandet av vissa projekt som förväntas färdigställas under 2021 och 2022. Avyttringen är föremål för sedvanliga godkännanden.

- Vi är nöjda med att hitta en ny strategisk ägare i ENACO som kan fortsätta utveckla verksamheten. Avyttringen skapar samtidigt värde för oss och våra aktieägare, då den ytterligare stärker vårt nordiska fokus, säger Casimir Lindholm, VD och koncernchef för Eltel.

Avyttringen är en del av Eltels strategi att tydligare fokusera på att utveckla verksamheten i de nordiska länderna, där bolaget har en ledande marknadsposition, hög kompetens och där affärsmodellen är repetitiv samt primärt inriktad på bygg, service och underhåll.

Eltels tyska High Voltage-verksamhet hade under 2020 cirka 75 medarbetare och omsatte cirka 10 miljoner euro.

För mer information:
Elin Otter, Director, Communications and Investor Relations
Tel: +46 72 595 4692, elin.otter@eltelnetworks.com

Om Eltel
Eltel är en ledande nordisk leverantör av fälttjänster för kommunikations- och elnätverk. Vi tillhandahåller ett brett utbud av lösningar som spänner från underhålls- och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Där ingår design, planering, byggnation, installation och säkrande av drift av nätverk för en hållbar och uppkopplad värld, både idag och för kommande generationer. Under 2020 hade Eltel en omsättning på 938 miljoner euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 5 400. Eltel AB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.