Eltel har publicerat årsredovisningen för 2018

Eltels Årsredovisning 2018 har idag publicerats på Eltel Groups webbsida.

Eltels Årsredovisning 2018, som även omfattar hållbarhetsredovisningen, finns tillgänglig på hemsidan: www.eltelgroup.com/sv/sektion/investerare/finansiella-rapporter/arsredovisningar/.

Den tryckta årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på svenska och engelska från och med vecka 16 och kan beställas på https://www.eltelgroup.com/sv/bestall-tryckt-material/.

För mer information:
Elin Otter, Head of Communications and Investor Relations
Tel: +46 72 595 4692, elin.otter@eltelnetworks.se

Om Eltel
Eltel är en ledande nordeuropeisk leverantör av tekniska tjänster för kritiska infrastrukturnätverk – Infranets – inom segmenten Power, Communication och Other, med verksamhet i Norden, Polen och Tyskland. Eltel erbjuder ett brett och integrerat tjänsteutbud som spänner från underhåll och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Eltel har en diversifierad kontraktsportfölj och en växande kundbas av stora nätägare. Under 2018 hade Eltel en omsättning på 1,2 miljarder euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 7 400. Sedan 2015 är Eltel AB noterat på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Eltel är en ledande nordisk leverantör av fälttjänster för el- och kommunikationsnätverk. Vi tillhandahåller ett brett utbud av lösningar som spänner från underhålls- och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Där ingår design, planering, byggnation, installation och säkrande av drift av el- och kommunikationsnätverk för en hållbar och uppkopplad värld, både idag och för kommande generationer. Under 2020 hade Eltel en omsättning på 938,0 miljoner euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 5 400. Eltel AB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar