Ellevio innehar 91,8 procent av aktierna i Elverket Vallentuna AB (publ) och förlänger acceptfristen

Genom pressmeddelande den 19 maj 2017 offentliggjorde Elleviokoncernen, genom Ellevio Holding 1 AB, ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Elverket Vallentuna AB (publ) att överlåta samtliga aktier i Elverket till Ellevio. 

Den 21 augusti 2017 meddelade Ellevio att erbjudandet fullföljts och att acceptperioden förlängdes för att möjliggöra för de aktieägare som ännu inte hade accepterat erbjudandet att överlåta sina aktier till Ellevio. Den förlängda acceptfristen löpte ut den 29 september 2017.

Ellevio har idag, genom ett pressmeddelande, meddelat att

-          aktieägare med motsvarande cirka 91,8 procent av aktierna och rösterna i Elverket har accepterat erbjudandet

-          Ellevio avser påkalla inlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva de aktier som inte lämnats in i erbjudandet, verka för att Elverkets aktier avnoteras från AktieTorget samt avser att begära att styrelsen för Elverket sammankallar en extra bolagsstämma i Elverket för val av ny styrelse

-          Ellevio förlänger acceptfristen för erbjudandet till och med den 23 oktober 2017, för att kvarvarande aktieägare ska ges möjlighet att acceptera erbjudandet.

Ellevios fullständiga pressmeddelande, samt övrig information och dokument om Ellevios erbjudande till aktieägarna, finns på www.ellevio.se/erbjudande

_________________________________

Vallentuna 2017-10-03

Elverket Vallentuna AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:

Patrik Johansson, verkställande direktör

Mobil: +46 73 558 35 63

E-post: patrik.johansson@elverket.se

Dokument & länkar