Elverkets aktier avnoteras från AktieTorget med sista dag för handel 20 oktober 2017

Elverket Vallentuna AB (publ) har den 4 oktober 2017 ansökt om att bolagets aktier ska avnoteras från AktieTorget. Elverket har därvid i samråd med AktieTorget beslutat att sista dag för handel blir fredagen den 20 oktober 2017.

Det upplyses vidare om att Ellevio Holding 1 AB, som innehar mer än 90 procent av aktierna och rösterna i Elverket, har meddelat Elverket att Ellevio inom de kommande veckorna avser påkalla tvångsinlösen i enlighet med aktiebolagslagen i syfte att förvärva återstående aktier som Ellevio inte äger.

Styrelsen kommer även på Ellevio Holding 1 AB:s begäran att kalla till en extra bolagsstämma i syfte att välja ny styrelse. Kallelsen kommer att publiceras i separat ordning.

_________________________________

Vallentuna 2017-10-05

Elverket Vallentuna AB (publ)

För mer information vänligen kontakta:

Patrik Johansson, verkställande direktör

Mobil: +46 73 558 35 63

E-post: patrik.johansson@elverket.se

Dokument & länkar