Marknadsmeddelande 253/17 – Avnotering av Elverket Vallentuna AB

Elverket Vallentuna AB avnoteras från Aktietorget efter marknadens stängning den 20 oktober 2017.
Se även pressmeddelande från bolaget från den 5 oktober 2017.
 

 

Information om aktien:
Kortnamn: ELV

ISIN-kod: SE0000912289
OrderBookID: 17824

CFI: ESXXXX

FISN: ELV/AKT

Organisationsnummer: 556577-2141
 


Stockholm 2017-10-11

AktieTorget
+46 8 511 680 00

info@aktietorget.se