Båtförsäkringsförmedlaren Grand Savoye Yachting inkluderar C-pod Lite i sin försäkringsprodukt

Report this content

Den franska båtförsäkringsförmedlare Gras Savoye Yachting (GSY) har beslutat att C Security Systems produkt C-pod Lite kommer att vara ett godkänt system i deras försäkringsprodukt. Sedan tidigare har C-pod-systemet som ensamt säkerhetssystemet varit ett krav men detta utökas nu med att även C-pod Lite uppfyller kravet på att få teckna GSYs försäkringsprodukt.

Försäkringsprodukten är en förmånligare båtförsäkring med rabatt på försäkringspremien och eliminerad självrisk. Kravet för att få teckna är att försäkringstagaren har ett C-pod-system eller en C-pod Lite installerad.

GSYs beslut att inkludera C-pod Lite baserar sig på en kombination av pris och funktion. C-pod Lite har en betydligt lägre prispunkt är C-pod systemet och det uppstår ingen kostnad för installation. C-pod Lite är framtagen för att ge ett gott skydd för utombordsmotorer och mindre båtar vilket utgör en majoritet av GSYs försäkrade flotta.


Bakgrund

2017 ingick C Security Systems AB (publ) ett avtal med Gras Savoye Yachting som är en av Europas största båtförsäkringsförmedlare.

Avtalet omfattade (och omfattar fortfarande) den franska marknaden och innebar att Gras Savoye Yachting introducerade en ny båtförsäkringsprodukt till deras kunder där C-pod systemet var ett krav för att få teckna försäkringen. Försäkringsprodukten innehöll en båtförsäkring med rabatt på försäkringspremien och eliminerad självrisk och gick endast att teckna om kunden hade ett C-pod system installerat.

Gras Savoye Yachting försäkrar endast båtar och är sedan 2019 en avdelning inom Gras Savoy Group som arbetar med fler än 300 försäkringsbolag över hela världen. Gras Savoye Yachting har ca 20 000 försäkrade båtar i Frankrike.


C Security Systems AB (publ) Styrelsen 


För ytterligare information kontakta VD Magnus Söderberg på telefon 08-5000 10 52 eller e-post: ir@c-pod.se

Denna information är sådan information som C Security Systems AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 oktober 2019.


Kort om C Security Systems AB 

C Security Systems utvecklar och säljer webbaserade larm-, övervaknings- och söksystem, som fungerar globalt och är framtaget för olika fordon. Produkterna säljs och marknadsförs under varumärket C-pod, främst avsedd för fritidsbåtar, samt C-pod Lite och C-pod ELite, avsedd för ett flertal olika fordonstyper.
 

Prenumerera

Dokument & länkar