Bolaget meddelar datum för ordinarie stämma

Report this content

I senaste bokslutskommunikén meddelade Bolaget att ordinarie bolagsstämman skulle hållas under april månad. Med bakgrund mot Folkhälsomyndighetens beslut att skjuta upp lättnader av restriktioner till början av maj har Bolaget beslutat att hålla den ordinarie stämman den 12 maj.

C Security Systems AB (publ.)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta styrelseordförande Robert Tejme på telefon
0705 980 175 eller e-post:
ir@c-pod.se

Kort om C Security Systems AB (publ.)

C Security Systems AB med dotterbolag utvecklar och säljer webbaserade larm- och övervakningssystem. Systemet fungerar globalt. Produkterna säljs och marknadsförs under varumärkena C-pod och Spåra.