C Security Systems avslutar konvertibellån

Report this content

Bolagets egna kapital ökas med 0,3 miljoner kronor efter avslutat konvertibellån. De kvarstående konvertibelägarna motsvarande ca 9% av antalet utestående konvertibler har löst in sina konvertibler i bolaget.

Bolaget har haft ett utestående konvertibellån på ca.4,0 miljoner kronor som förfaller 26 oktober 2021. Lånet löper med 7% ränta och ger innehavaren rätt att få tillbaka sitt lån på förfallodagen alternativt konvertera sitt lån till aktier till en konverteringskurs på 0,27 kronor senast på förfallodagen. Hela lånet motsvarar ca 14, 7 miljoner aktier, (ca 7,0% av totalt antal aktier vid full konvertering).

Innehavare av konvertibler representerande ca 13.4 miljoner aktier (91%) motsvarande 3,7 miljoner kronor har redan tackat ja till bolagets erbjudan att konvertera sina lån till aktier i förtid. Nu har även de sista innehavarna motsvarande ca 1,2 miljoner aktier (9%) motsvarande 0,3 miljoner kronor tackat ja till konvertering vilket innebär att lånet omvandlas till eget kapital för bolaget.

Teckning och tilldelning

Genom konverteringen nyemitteras 1 221 000 aktier.

Aktier och aktiekapital

Efter emissionen uppgår aktiekapitalet till 2 955 463,173 kronor fördelat på

211 104 512 aktier.

C Security Systems AB (publ.)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta styrelseordförande Robert Tejme på telefon
0705 980 175 eller e-post: ir@csec.group

Om CSEC

IoT-bolaget C Security Systems, baserat i Stockholm, utvecklar, marknadsför och säljer högteknologiska skydds- och övervakningssystem på den globala marknaden under varumärkena Spåra och C-pod. Vår affärsidé är att skapa trygghet och förenkla för människor och företag genom att erbjuda smarta sensorsystem för att skydda människor, djur och rörliga tillgångar.