Informationsträff i intressebolaget Spåra Group AB

Report this content

Med anledning av den pågående emissionen av konvertibler bjuder Spåra Group AB in till en informationsträff torsdagen den 22 augusti kl 11.00-12.00 på Vretenvägen 13 B i Solna. Meddela gärna om ni önskar deltaga senast 21 augusti 18.00.

Det går även att deltaga via Skype samma dag (torsdag 22 augusti) kl 13. Vänligen maila in ert Skype-id till info@gospara.com i förväg om ni vill delta.

Mer information finns på
https://c-pod.com/en/gospara/

C Security Systems AB (publ)
Styrelsen


För ytterligare information kontakta VD Magnus Söderberg på telefon 08-5000 10 52 eller e-post: ir@c-pod.se


Kort om C Security Systems AB

C Security Systems utvecklar och säljer webbaserade larm-, övervaknings- och söksystem, som fungerar globalt och är framtaget för olika fordon. Produkterna säljs och marknadsförs under varumärket C-pod, främst avsedd för fritidsbåtar, samt C-pod Lite och C-pod ELite, avsedd för ett flertal olika fordonstyper.

Prenumerera

Dokument & länkar