Embracer Groups dotterbolag Koch Media har ingått ett förlikningsavtal med Europeiska kommissionen

Report this content

Koch Media, ett helägt dotterbolag till Embracer Group AB (publ), har idag ingått ett förlikningsavtal1 med EU-kommissionen i det ärende avseende geo-blockering som tidigare har kommunicerats i ett pressmeddelande 2019-04-05 av THQ Nordic AB (idag Embracer Group AB). Koch Medias kostnader för förlikningen ligger inom den ursprungliga avsättningen.

Förlikningen gäller det mottagna meddelandet om invändningar från EU-kommissionen 2019 och avser affärer utförda före 2015.

[1] Europeiska kommissionens offentliggörande: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_170

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Wingefors, medgrundare och VD Embracer Group AB
Tel: +46 708 47 19 78
E-mail: lars.wingefors@embracer.com

Om Embracer Group

Embracer Group är ett moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC-, konsol- och mobilspel för den globala spelmarknaden. Embracer Group har en bred spelportfölj med över 200 ägda varumärken, som till exempel Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest, Insurgency, World War Z och många fler. Bolaget har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de sex operativa koncernerna: THQ Nordic GmbH, Koch Media GmbH/Deep Silver, Coffee Stain AB, Amplifier Game Invest, Saber Interactive och DECA Games. Bolaget har 55 interna studios och fler än 5 000 medarbetare och kontrakterade utvecklare i fler än 40 länder.

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet EMBRAC B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB som nås via info@fnca.se +46-8-528 00 399.

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information: https://embracer.com/investors/subscription/?lang=sv

För mer information, vänligen besök: http://www.embracer.com