THQ Nordic förvärvar ikoniska studion Piranha Bytes

Report this content

THQ Nordic AB offentliggör idag förvärvet av tillgångarna tillhörande bolagsgruppen Piranha Bytes (”Piranha” eller ”Bolaget”), som är studion bakom de kritikerrosade spelserierna Gothic®, Risen® och ELEX®. Piranha har en lång relation till THQ Nordic som genom förvärvet adderar en stark portfölj av immateriella rättigheter (”IP:n”) och en spännande pipeline av nya titlar.

Förvärvet inkluderar utvecklingsstudion och samtliga IP:n. Båda parter har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen, vilken motsvarar c. tre år av ledningens uppskattade royalty-betalningar till Piranha för kommande titlar, i det fall förvärvet inte hade ägt rum.

"Tyska Piranha Bytes är en ikonisk spelstudio som utvecklat RPG-spelen Gothic, Risen, och nyligen ELEX. Dessa tre starka och framgångsrika IP:n kommer bli utmärkta tillägg till vår portfölj. Piranha-teamet har närmast uppnått ”legend-status” inom RPG-spelvärlden, där de skapat en trogen fan base som hyllar deras spel och ser fram emot att nya titlar ska släppas. Vi ser fram emot att välkomna Piranha-teamet till THQ Nordic-familjen”, säger Lars Wingefors, koncernchef för THQ Nordic AB (publ).

Piranha grundades 1997 och är mest känt för sin utveckling av framgångsrika action/rollspelsupplevelser (RPG) till PC och konsol. Bolagsgruppen Piranha i dess nuvarande form bildades 2002, när de nuvarande ägarna förvärvade studion, som är baserad i Essen (Tyskland) och idag har 31 anställda.

THQ Nordic och Koch Media har sedan 2002 byggt upp en framgångsrik relation med Piranha, och har agerat förläggare för Piranhas tre stora titlar. Piranha kommer fortsätta verka som en oberoende studio under den nybildade enheten Piranha Bytes GmbH. Bolaget kommer med stor kreativ frihet att fortsätta fokusera på utveckling av unika rollspelsupplevelser, medan THQ Nordic GmbH kommer att agera förläggare, samt ansvara för distribution, marknadsföring och ytterligare stöd till Piranha. Bolaget kommer även fortsättningsvis ledas av VD Michael Rüve och spelutvecklingsansvarige Björn Pankratz. Samtliga aktiva ägare kommer arbeta kvar i sina nuvarande roller.

Vi har en framgångsrik relation med THQ Nordic och är väldigt glada över att framöver ingå i THQ Nordic-gruppen. THQ Nordic har lång erfarenhet och stor kompetens inom utveckling och förläggning av spel, och vi är övertygade om att de är en perfekt partner som kan stödja Piranha i arbetet att ta studion till nästa nivå. Vi ser fram emot möjligheten att fortsätta utveckla fantastiska RPG-spel som en del av THQ Nordic-familjen”, säger Michael Rüve, VD Piranha Bytes.

Bakgrund och motiv

THQ Nordic har en tydlig tillväxtstrategi och en lång och framgångsrik historia av att förvärva spelfranchiser, utvecklingsstudior och förläggare. Genom förvärvet av Piranha Bytes bygger THQ Nordic vidare på sin starka närvaro i Tyskland med en etablerad studio och tillhörande framgångsrika IP:n, vilket ligger i linje med den långsiktiga och globala tillväxtstrategin.

THQ Nordic kommer fortsätta stödja Piranhas framtida tillväxt och är övertygade om att studion, med flera decenniers erfarenhet inom sin nisch, har utmärkta förutsättningar för att bygga vidare på sina befintliga titlar samt att skapa nya IP:n med hjälp av bolagets unika och egenutvecklade spelmotor.

Finansiering av transaktionen

Köpeskillingen betalas kontant vid stängning av affären och finansieras genom befintlig kassa. Transaktionen är föremål för bolagsstämmobeslut hos säljarbolagen.

Rådgivare

Ernst & Young AB tillhandahåller transaktionsrådgivning och Jaroni Pracht Riegl Schröter (Tyskland) är THQ Nordics legala rådgivare i samband med Transaktionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Wingefors, Koncern-VD
Tel: +46 708 47 19 78
E-mail: lwingefors@thqnordic.com

Om THQ Nordic

THQ Nordic förvärvar, utvecklar och förlägger PC- och konsolspel för den globala spelmarknaden. Bolaget har en bred spelportfölj med över 100 ägda varumärken, såsom Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro (licens), Titan Quest, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, Time Splitters, Delta Force, Alone in the Dark, Wreckfest med flera. THQ Nordic har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de operativa koncernerna: Deep Silver/ Koch Media, THQ Nordic/Handy Games och Coffee Stain. Koncernen har sexton interna utvecklingsstudios i Tyskland, Finland, England, USA och Sverige och sysselsätter cirka 2 200 medarbetare.

THQ Nordics aktier är noterade på Nasdaq First North Stockholm under kortnamnet THQN B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB. För mer information, vänligen besök http://www.thqnordic-investors.com.

Framåtriktade uttalanden
Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som "anser", "förväntar", "förutser", "avser", "uppskattar", "kommer", "kan", "förutsätter", "bör" "skulle kunna" och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena. Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande.