Skandinaviens största äkta ASP Iterium.net i nära samarbete med EMC

Skandinaviens största äkta ASP Iterium.net i nära samarbete med EMC Under våren har EMC tillsammans med ASPn Iterium.net byggt en mycket avancerad datacentral med säkra system för lagring, hantering och distribution av information. Iterium.net investerar sammanlagt 14 miljoner kronor i IT-infrastruktur från EMC. Iterium.net bildades den 27 januari i år och har som ambition att vara en helhetsleverantör av IT-stöd. Många ASPer tillhandahåller enstaka applikationer på distans, men Iterium.net vill ta ett helhetsansvar för företags totala IT-stöd. För det krävs en datacentral med marknadens bästa IT-infrastruktur. Iterium.net genomförde en analys av marknaden och valde ut ett antal leverantörer som samarbetspartners för att bygga sin första datacentral. Det var främst fyra saker som avgjorde vårt val av IT-partners. Vi vill arbeta med företag som är marknadsledande tekniskt och marknadsmässigt, de ska ha fokus på sin kärnverksamhet, de ska förstå vår verksamhet och ha ett uttalat intresse för partnerskap. EMC visade sig väl motsvara våra förväntningar, säger Iterium.nets VD Fredrik Birkhammar. Iterium.net har valt att satsa på Storage Area Network (SAN), Network Attached Storage (NAS) och backup från EMC. Alltihop knyts samman med EMCs övervakningsverktyg och bildar en helhet. Lösningen är gjord för att vara säker, skalbar och rik på funktionalitet som kan anpassas till olika kunders behov. Vår relation med Iterium.net sträcker sig utöver den vanliga leverantör- och kundrelationen. Vi har ett nära samarbete tekniskt och marknadsmässigt som gör att Iterium.net kan erbjuda sina kunder en mycket hög servicenivå, säger Per Hedlund, VD för EMC Sverige. Som ett led i samarbetet har Iterium.net som första svenska bolag certifierats i EMCs program för partners och kunder "EMC Proven E- infostructure Program". För att antas i programmet skall man ha satsat på avancerad infrastruktur för informationshantering som klarar stora påfrestningar i form av arbetsbelastning och flexibilitet. Idag finns omkring 100 företag med i programmet varav 20 ledande "system providers". I programmet ingår även gemensamma marknads- föringsaktiviteter. För mer information: Susann Hjort, Marknadschef, EMC Sverige, telefon 08-555 120 39 eller e- mail brunstrom-hjort_susann@emc.com . För mer information om "EMC Proven E-infostructure Program" se: http://www.emc.com/ebusiness/proven_home.jsp?openfolder=proven). EMC Corporation är ett Fortune 500-företag med huvudkontor i Massachusetts, USA. Företaget är den världsledande leverantören tekniskt och marknadsmässigt på en snabbt växande marknad för avancerade datalagringssystem där även mjukvara och service ingår. EMC:s produkter lagrar, skyddar, övervakar samt delar information mellan alla stora dataplattformar som Uni bolen EMC och ingår i S&P 500-indexet. I Sverige har EMC funnits sedan 1995. Verksamheten har vuxit stadigt och idag finns 70 anställda med kontor x, NT, Linux, AS/400, stordatorer etc. Företaget finns registrerat på New York-börsen under sym i Stockholm och Göteborg. Iterium.net verkar inom den snabbt växande ASP-marknaden (Application Service Provider) som beräknas vara värd 170 miljarder kronor år 2003 (Dataquest). Genom att överta hela ansvaret för sina kunders drift och datasäkerhet frigör dessa kapital och ledningsresurser för koncentration på kärnverksamheten och ökad affärsutveckling. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/06/20001006BIT00380/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/06/20001006BIT00380/bit0002.pdf

Dokument & länkar