Lätt för företag att starta B2B e-handel

Lätt för företag att starta B2B e-handel Emcat utvecklar e-handelslösningar för småföretag - Det behöver inte vara dyrt och krångligt att komma igång med e-handel, berättar Ingela Wretman marknadschef för Emcat e-Busines Solutions, som specialiserat sig på att hjälpa igång alla typer av leverantörer till de stora inköparna inom stat, kommun, landsting och den privata sektorn. - Vårt system är uppbyggt i moduler så den lilla leverantören kan, till en mycket låg kostnad, komma igång omedelbart med manuell e-handel via Internet. Sen kan man bygga på med Emcat Master eller den avancerade Emcat Integrator då företaget får en e-handelslösning som är helt integrerad med företagets befintliga affärssystem, berättar Ingela Wretman och ger följande två exempel från Grimsta Frukt & Grönt AB, Stockholm och Hellgrens Färghus som varit först ut till Luleå Kommun. Grimsta Frukt & Grönt AB först ut till Stockholms Stad - När Stockholms Stad och Rinkeby Stadsdelsnämnd aviserade att de ville handla elektroniskt med sina leverantörer beslutade vi oss för att ta tillfället i akt och lära oss hur man gör, berättar Ove Berglund, ägare till Grimsta Frukt & Grönt som fick hjälp att komma igång av Emcat e- Busines Solutions. - Grimsta var alerta och det första mindre företag att tillämpa elektronisk handel till Rinkeby Stadsdelsnämnd, berättar Stefan Nordin, Stockholms Stad, med ansvar för upphandling och konkurrens. -Via e-handeln blir det enklare för leverantören att marknadsföra sig till fler och lättare för oss på köparsidan att upptäcka leverantören och beställa. Att produkter och priser är fördefinierade underlättar också kommunikationen, berättar Stefan Nordin vidare. Rinkeby Stadsdelsnämnd har under två år varit den första Stadsdelsnämnd inom Stockholms Stad som infört elektroniska beställningssystem. År 2001 utökas detta till ytterligare tre innerstadsförvaltningar och målet är att alla Stockholms ca 40 förvaltningar skall införa elektroniska beställnings- och fakturahanteringsrutiner. Grimsta Frukt & Grönt är ett företag som startade i liten skala för 7 år sedan och som nu har en omsättning på 12 miljoner kronor på försäljningen av frukt och grönt till dagis och skolor i kommunen. - Jag hade en mycket liten datavana när jag körde igång e-handeln men det var enkelt att komma igång, kostade väldigt lite och var roligt, berättar Ove Berglund som började på den första enkla e-handelsnivån. e-handel en klar konkurrensfördel - Jag kopplar upp mig på Internet, loggar in på Stockholms Stad och hämtar hem de order som ligger och väntar. En av fördelarna är att jag kan hämta hem och processa orderna när det passar mig. Dessutom är det roligt att vara med om att skapa framtiden istället för att bara sitta vid sidan om och titta på, säger Ove Berglund som idag är mycket positiv till e- handeln. - Jag tror att e-handeln höjer nivån inom branschen som helhet. Oseriösa handlare faller ifrån och vi som vill satsa får en klar konkurrensfördel. Nästa steg är att bygga på e-handelssystemet med Emcat Master och så småningom blir det säkert så att vi bygger ut med Emcat Integrator. Då får vi en e-handelslösning som blir helt integrerad ned vårt befintliga affärssystem, avslutar Ove Berglund, Grimsta Frukt & Grönt som nu också hört att Väsby Kommun vill utöka e-handeln med småföretag. forts../ Hellgrens Färghus först ut till Luleå Kommun Hellgrens Färghus AB var en av de tjugo första, av Luleå Kommuns 7000 leverantörer, som kunde erbjuda elektronisk handel. Idag beställer kommunen bland annat kontorsmaterial, livsmedel och sjukvårdsmaterial elektroniskt. - När Luleå Kommun aviserade att de ville handla elektroniskt med sina leverantörer beslutade vi oss för att omgående ta tjuren vid hornen och lära oss hur man gör, berättar Mats Olsson, VD för Hellgrens Färghus AB med butiker i Luleå och Gällivare, som fått hjälp att komma igång av Emcat e-Business Solutions. - Jag blev förvånad över priset och enkelheten, berättar Mats Olsson. Det kostade oss mindre än fem tusen kronor att starta e-handel. Allt vi behövde var några timmars konsulttid av Emcat och en behörighet via ett loggin nummer för att komma igång med rutinerna gentemot Luleå Kommun. Tidsbesparande, smidigt och papperslöst - De elektroniska transaktionerna är tidsbesparande för alla parter, berättar Rose-Marie Paavola, Luleå Kommun som lägger in behörigheter i systemet och har alla leverantörskontakter. Det är smidigt att ha allt samlat. De avtalade priserna från leverantörerna är godkända och ligger i datorn. Beställningen av till exempel rengöringsmedel från Hellgrens Färghus, görs av behörig person ute i kommunen och är förkonterad. Bekräftelse och godsmottagning kommer elektroniskt. Stämmer fakturan med order går den rakt in i ekonomisystemet. Fler manuella kontroller kan slopas och inga papper behöver hanteras och sparas i pärmar utan allt finns i databasen, berättar Rose-Marie vidare. Lägre kostnader och högre kvalitet Luleå Kommun har gjort en tidsstudie när det gäller hanteringen av fakturorna. En pappersfaktura kostar 200 kronor att processa medan en elektronisk faktura kostar under 100 kronor. Med tanke på att kommunen hanterar cirka nittiotusen fakturor årligen innebär detta i pengar cirka nio miljoner kronor i inbesparade kostnader. Lika mycket tjänas med all sannolikhet in på alla moment som order, orderbekräftelse och följesedel. - Tiden som frigörs innebär inte att vi kommer att friställa folk utan den tiden skall istället användas till en kvalitetshöjning inom kärnverksamheterna, berättar Jerry Öhman, inköpschef Luleå Kommun som är mycket nöjd med införandet av e-handel. Personalen i skolan får mer tid över för eleverna, inom barnomsorgen får de mer tid för barnen och inom äldreomsorgen blir det mer tid över för de gamla. - När vi skriver ett nytt ramavtal med kommunen så kommer vi att vidareutveckla vår e-handel. Nästa steg är att bygga på med Emcat Master och så småningom med Emcat Integrator. Då får vi en e-handels lösning som blir helt integrerad med vårt befintliga affärssystem, avslutar Mats Olsson, Hellgrens Färghus som tror stenhårt på e-handelns framtid. Han har nu också offererat e-handel till Piteå Kommun. För mer information vänligen kontakta: Ingela Wretman, marknadschef, tel 031 - 748 28 48, mobil 0709 63 08 87. Se också www.emcat.se Ove Berglund, ägare Grimsta Frukt & Grönt AB, tel 08 - 590 75 111 eller 0708 97 77 33 Stefan Nordin, Stockholms Stad, tel 08 - 508 29 539 Jerry Öhman, inköpschef Luleå Kommun, tel 0920 - 29 30 00 eller Rose-Marie Paavola, Luleå Kommun Mats Olsson, VD, Hellgrens Färghus i Luleå, 0920 - 20 12 22 Mediakontakt Elisabeth Nyström, MünzÅlenius PR, 08- 562 280 04 eller 0705 50 47 90, elisabeth.nystrom@munzalenius.se Fakta Emcat e-Business Solutions AB Emcat e-Business Solutions AB är ett fullserviceföretag inom e-handel som erbjuder en lösning för elektronisk B2B-handel via Internet samt därtill hörande tjänster. Företaget bildades i sin nuvarande form våren 2000 då Webmaster Communications AB, som sedan 1995 producerat och utvecklat tjänster på Internet, gick samman med Emcat AB som arbetat som rådgivare åt både leverantörer och inköpare vid införandet av elektronisk handel. Det Finska riskkapitalbolaget Menire Oyj investerade i juli i år 20 miljoner kronor i Emcat e-Business Solutins AB och är därmed delägare i bolaget. Övriga fyra ägare är Anders Gunnér, Lennart Strandberg, Thomas Pettersson och Jan Sveide. Idag har företaget 27 anställda med huvudkontor i Askim, Göteborg och filial i Stockholm. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/03/20010103BIT00510/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/03/20010103BIT00510/bit0002.pdf

Dokument & länkar