Emerging Technologies ET AB (publ) Delårsrapport Mars - September 2000

Emerging Technologies ET AB (publ) Delårsrapport Mars - September 2000 * Under våren och sommaren genomfördes riktade nyemissioner om sammanlagt 875,2 Mkr efter emissionskostnader * Bland nya ägare märks institutioner som SPP, Industrivärden och Handelsbanken fonder * Portföljen innehöll 59 innehav indelade i fyra segment; mobilt Internet/trådlös teknik, infrastruktur, e-business och tjänster vid periodens utgång * 18 ny- och följdinvesteringar genomfördes under perioden om sammanlagt 212,5 Mkr. Ytterligare 90,9 Mkr har lånats ut. Det vill säga totalt 303,4 Mkr * Avyttringar av aktier i noterade innehav påbörjades. Totalt erhölls 261,2 Mkr under perioden. Realisationsresultatet för perioden var 62,0 Mkr * Resultat före skatt för perioden var -755,6 Mkr varav nedskrivningar 805,2 Mkr * 685,1 Mkr i likvida medel vid periodens utgång Kontakt: Karin Hallin, Investor Relations, 08 555 220 00, karin.hallin@emergingtechnologies.se Peter Sandberg, VD, 08 555 220 00, peter.sandberg@emergingtechnologies.se Emerging Technologies är ett av Norra Europas ledande venture capitalbolag i nätverksekonomin som tillsammans med entreprenörer bygger framtidens företag. Emerging Technologies erbjuder kapital, ett team med strategisk, finansiell och teknisk kompetens samt ett internationellt nätverk. Investeringsfokus är på tidiga tillväxtfaser främst inom de snabbväxande segmenten mobilt Internet/trådlös teknik och infrastruktur men även inom e-business och tjänster. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/11/14/20001114BIT00980/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/11/14/20001114BIT00980/bit0002.pdf

Om oss

Emerging Technologies är ett av Norra Europas ledande venture capitalbolag som tillsammans med entreprenörer bygger framtidens företag. Emerging Technologies erbjuder kapital samt kompetens inom strategi, finanser och teknik.

Dokument & länkar