Emerging Technologies ökar sitt ägande i Sveriges ledande shoppingportal, Torget.se

Emerging Technologies ökar sitt ägande i Sveriges ledande shoppingportal, Torget.se Emerging Technologies ET AB (ET) och Posten AB har tecknat avtal som innebär att ET ökar sitt innehav i Torget till 80% genom att förvärva 45% av bolagets aktier från Posten. Efter affären äger Posten 15% i Torget. Efter samgåendet mellan Torget och Oppido för ett år sedan har Torget befäst sin position som den ledande shoppingportalen i Sverige med ett implementerat bonussystem. Trots en generellt krävande annonsmarknad anses nu e-handel på nätet ha sin givna plats när det gäller konsumentvaror. Torgets mycket starka varumärke, långa erfarenhet av e-handel och stora antal besökare gör Torget till en mycket intressant part på denna marknad. Samarbetet med strategiska partners om bl a shoppingerbjudanden på nätet som genomförts under hösten bekräftar också att det strategiska värdet av en stark närvaro på nätet blir viktigare för allt fler företag. Bonusprogram av den typ som Torget redan idag har i bruk är idag mer etablerat som värdefullt erbjudande till konsumenter och företag som vill fördjupa sin relation till sina kunder. Ett antal strukturaktiviteter har pågått under året inom Torget och man står nu redo att verka på marknaden med en kostnadseffektivare kostym. I samband med Emerging Technologies ökade ägande kommer en anpassning av personalstyrkan att ske med hänsyn taget till nuvarande marknadssituation och de åtgärder som redan vidtagits inom Torget. I samband med att Postens ägarandel i Torget minskar lämnar Ann Jönsson vd jobbet på Torget, men hon kvarstår tillsvidare i den ledningsgrupp som kommer att arbeta fram en ny affärsinriktad organisation. Under denna tid fungerar Lennart Johansson, vd för Emerging Technologies, som tf vd för Torget. "Vi ser oerhört positivt på möjligheten att öka vårt ägande i Torget. E- handel kommer att vara en allt viktigare del av den totala handeln och Torget har en utmärkt position för att medverka i denna utveckling. Postens fortsätta medverkan i Torget ger oss möjlighet att bygga vidare på det goda samarbete som varit och på den kunskap som finns inom Posten för flera affärskritiska processer i Torget" säger Lennart Johansson, vd för Emerging Technologies. " I takt med att vi nu fokuserar allt tydligare på vår kärnverksamhet är vi glada att ha funnit en lösning där Emerging Technologies tar ett större ansvar för Torget. Vi kommer att vara en mycket intresserad ägare i Torget även framgent" säger Agne Petersson, vice vd i Posten. Svenska Torget är Sveriges största shoppingportal med omkring 700 butiker och cirka 700 000 unika besökare i månaden (källa: MMXI Nordic). När Posten omorganiserades i juli 2000 blev Torget ett eget bolag. Arbetet med att tydligare fokusera verksamheten mot elektronisk handel fortsatte, och detta resulterade under hösten i ett mer konsumentinriktat redaktionellt innehåll, nytt utseende och en ny sökmotor. www.torget.se] Emerging Technologies är ett av norra Europas ledande venture capitalbolag i nätverksekonomin som tillsammans med entreprenörer bygger framtidens företag. Emerging Technologies erbjuder kapital, ett team med strategisk, finansiell och teknisk kompetens samt ett internationellt nätverk. Investeringsfokus är på tidiga tillväxtfaser främst inom de snabbväxande segmenten mobilt Internet/trådlös teknik och infrastruktur men även inom e-business och tjänster. www.emergingtechnologies.se Posten är ett aktiebolag ägt av staten och ett av Sveriges största företag. Under 1999 hade Posten i medeltal 41 825 anställda som tillsammans omsatte drygt 24 miljarder kronor. Postens affärsidé är att man ska kunna nå den man vill med meddelanden och varor - fysiskt och elektroniskt, snabbt, säkert och kostnadseffektivt. Vi ger service till 4,1 miljoner hushåll och 500 000 företag, och varje arbetsdag säljer vi tjänster för 90 miljoner kronor och tar hand om 22 miljoner försändelser. www.posten.se För ytterligare information, kontakta: Lennart Johansson, vd ET, tel. 0733-87 20 04 Agne Pettersson, vice vd och CFO Posten, tel. 08-781 71 80 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/17/20011217BIT00940/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/17/20011217BIT00940/bit0002.PDF

Om oss

Emerging Technologies är ett av Norra Europas ledande venture capitalbolag som tillsammans med entreprenörer bygger framtidens företag. Emerging Technologies erbjuder kapital samt kompetens inom strategi, finanser och teknik.

Dokument & länkar