Torget köper Oppido - stärker positionen som Sveriges största shoppingportal

Torget köper Oppido - stärker positionen som Sveriges största shoppingportal Posten AB och Emerging Technologies ET AB (ET) har tecknat avtal som innebär att Postens shoppingportal Torget köper e-handelsföretaget Oppido, som utvecklat ett avancerat bonus- och lojalitetsprogram. Syftet med samgåendet är att erbjuda mervärde till Torgets nätshoppare, anslutna butiker och framtida partners. Genom förvärvet kan Torget erbjuda elektroniska CRM (kundvård)-tjänster, exempelvis möjlighet för anslutna butiker att gå ut med riktade erbjudanden och undersökningar till konsumenter som aktivt anmält intresse att ta emot sådana. De anslutna butikerna kommer att kunna värva nya kunder på ett kostnadseffektivt sätt via andra anslutna butiker. Torget kan också erbjuda kunskap om konsumenters beteende vid e-handel, som kan ligga till grund för analyser av en web-butiks uppbyggnad eller framtida säljkampanjer. Torget bedömer att man genom förvärvet av Oppido vinner upp till ett år i tid på att inte själva utveckla ett avancerat bonussystem. Detta ger Torget ett försprång på marknaden. Torget får även fler intäktskällor vilket gör att verksamheten snabbare kan nå lönsamhet. - Posten har under det gångna året genomfört en rad aktiviteter för att stärka Torgets position som Sveriges ledande shoppingportal. Köpet av Oppido är ytterligare ett led i det arbetet. Som nästa steg i utvecklingen kommer vi att gå vidare i diskussionerna med partners som kan tillföra teknisk kompetens och internationell marknad, säger Agne Pettersson, vice VD på Posten och styrelseordförande i Torget. - Affären ger stora synergier på både intäkts- och kostnadssidan, främst inom teknik och utveckling. Den är helt i linje med ET:s strategi att finna strukturellt intressanta lösningar för våra portföljbolag, säger Alf Blomqvist, partner i ET. Efter förvärvet ägs Torget till 60 procent av Posten och till 40 procent av Emerging Technologies tillsammans med övriga aktieägare i nuvarande Oppido. Ann Jönsson-Lindström kommer även fortsättningsvis att vara VD för Torget. Tillsammans kan Oppido och Torget erbjuda ett starkt affärskoncept. Kombinationen av Internet-annonsering, en välkänd shoppingportal och ett avancerat elektroniskt CRM-system innebär stora möjligheter för företag som vill skaffa och behålla kunder på Internet. Torget är Sveriges största shoppingportal med omkring 700 butiker och cirka 700 000 unika besökare i månaden (källa: MMXI Nordic). När Posten omorganiserades i juli 2000 blev Torget ett eget bolag. Arbetet med att tydligare fokusera verksamheten mot elektronisk handel fortsatte, och detta resulterade under hösten i ett mer konsumentinriktat redaktionellt innehåll, nytt utseende och en ny sökmotor. Oppidos bonusprogram ger medlemmarna poäng när de handlar i anslutna butiker, deltar i undersökningar eller tar emot reklam. Poängen kan bytas mot varor och upplevelser. Medlemmarna kan även frivilligt registrera uppgifter om sina intressen och på så sätt få anpassade erbjudanden. För ytterligare information, kontakta: Agne Pettersson, CEO och vice VD Posten, tel. 08-781 71 80 Alf Blomqvist, partner ET, tel. 0733-87 20 05 Posten är ett aktiebolag ägt av staten och ett av Sveriges största företag. Under 1999 hade Posten i medeltal 41 825 anställda som tillsammans omsatte drygt 24 miljarder kronor. Postens affärsidé är att man ska kunna nå den man vill med meddelanden och varor - fysiskt och elektroniskt, snabbt, säkert och kostnadseffektivt. Vi ger service till 4,1 miljoner hushåll och 500 000 företag, och varje arbetsdag säljer vi tjänster för 90 miljoner kronor och tar hand om 22 miljoner försändelser. www.posten.se Emerging Technologies är ett av norra Europas ledande venture capitalbolag i nätverksekonomin som tillsammans med entreprenörer bygger framtidens företag. Emerging Technologies erbjuder kapital, ett team med strategisk, finansiell och teknisk kompetens samt ett internationellt nätverk. Investeringsfokus är på tidiga tillväxtfaser främst inom de snabbväxande segmenten mobilt Internet/trådlös teknik och infrastruktur men även inom e-business och tjänster. www.emergingtechnologies.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/03/20010103BIT00170/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/03/20010103BIT00170/bit0002.pdf

Om oss

Emerging Technologies är ett av Norra Europas ledande venture capitalbolag som tillsammans med entreprenörer bygger framtidens företag. Emerging Technologies erbjuder kapital samt kompetens inom strategi, finanser och teknik.

Dokument & länkar