Emirates Group ökade vinst med 65 % första halvåret

Emirates Group har nu presenterat resultatet för första halvan av räkenskapsåret 2015-16. Vinsten ökade med 65 % till 8,7 miljarder kronor (1 miljard US dollar). Omsättningen påverkades negativt på grund av den starka dollarn och slutade på omkring 110 miljarder kronor (12,6 miljarder US dollar). För flygbolaget Emirates fortsatte lönsamhet och tillväxt. 25,7 miljoner passagerare reste med bolaget, vilket är en ökning med 10 %. Flottan utökades med nio nya flygplan (14 % ökning av kapaciteten). dnata ökar vinsten efter sammanslagningen med de stora internationella förvärven Stella Group och Toll dnata. 

Emirates Group presenterade i förra veckan sitt halvårsresultat för 2015-16. Resultatet visar fortsatt tillväxt och en stark utveckling.

Emirates Group intäkter uppgick till nära 110 miljarder kronor (12,6 miljarder US dollar) för de första sex månaderna av räkenskapsåret 2015-16. Det är en minskning med 2,3 % jämfört med samma period förra året, då intäkterna uppgick till 112 miljarder kronor (12,9 miljarder US dollar). Detta speglar effekten av den starka amerikanska dollarn mot de större valutorna.

Koncernen har gjort ett av sina bästa halvårsresultat någonsin, med ett nettoresultat som ökade till 8,7 miljarder kronor (1 miljard US dollar), en ökning med 65 % jämfört med fjolårets resultat. Koncernens kassa den 30 september 2015 uppgick till omkring 35 miljarder kronor (4 miljarder US dollar), jämfört med cirka 48 miljarder kronor (5,5 miljarder US dollar) den 31 mars 2015. Detta beror på de pågående investeringarna, framför allt i nya flygplan, flygbolagsrelaterade infrastrukturprojekt och företagsförvärv.

HH Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, ordförande och högste chef, Emirates Airline & Group säger:

– Våra fantastiska siffror har påverkats hårt av den starka amerikanska dollarn jämfört med andra stora valutor. De positiva effekterna av lägre bränslepriser under första halvan av vårt räkenskapsår 2015-16 dämpades av växlingskursen i kombination med pågående regionala konflikter och en svag ekonomisk utveckling i många delar av världen. Vi tog också det strategiska beslutet att inte kurssäkra våra bränsleinköp, något som lönade sig eftersom bränslepriserna fortsatte att sjunka. Emirates tog också beslutet att de besparingar som de lägre bränslepriserna inneburit går direkt till våra passagerare genom att ta bort passagerarbränsetillägget och sänka biljettpriserna i hela nätverket.

Han tillägger:

– Att koncernen redovisar ett av sina mest lönsamma första halvårsresultat någonsin, visar på styrkan i vår grundläggande verksamhet. Under första halvåret i år växte Emirates och dnata organiskt i fråga om kapacitet, förmåga och global räckvidd – och dnata växte även genom strategiska förvärv. Framöver kommer vi att fortsätta bygga vidare på våra kärnstyrkor genom att investera i nya sätt att förbättra effektiviteten och leverera bästa kundnytta. Samtidigt kommer vi att hålla ett öga på strategiska tillväxtmöjligheter och vara flexibla, så att vi på ett effektivt sätt kan reagera på yttre utmaningar.

Under de senaste sex månaderna, fortsatte koncernen att utveckla och utöka sin personalstyrka, vilket gjorde att det totala antalet anställda översteg 87 000 personer, en ökning med 4 % jämfört med 31 mars 2015.

Emirates airline

Under de första sex månaderna av räkenskapsåret tog Emirates emot 13 wide body-flygplan – 8 stycken A380 och 5 stycken Boeing 777. Bolaget pensionerade 4 äldre flygplan, vilket resulterade i en nettoökning med 9 nya flygplan i flottan. Ytterligare 16 nya flygplan är planerade att levereras före slutet av budgetåret (31 mars 2016). Emirates har också utökat sitt globala nätverk genom att lansera linjer till fyra nya destinationer – Bali, Multan, Orlando och Mashhad. Den 30 september bestod Emirates globala nätverk av 147 destinationer i 79 länder. Bologna tillkom i nätverket den 3 november och Panama City kommer att lanseras den 1 februari 2016.

Emirates driver världens största flotta av A380-flygplan och den största flottan av Boeing 777, och bolaget fortsätter att tillhandahålla allt bättre förbindelser för sina kunder över hela världen med bara ett stopp i Dubai.

Under första halvan av budgetåret 2015-16, blev Emirates nettovinst omkring 7,4 miljarder kronor (849 miljoner US dollar), en ökning med 65 % jämfört med samma period förra året. Resultatet speglar effekterna av lägre bränslepriser, samt flygbolagets fortsatta förmåga att öka passagerarnas efterfrågan i takt med betydande tillväxtkapacitet. Detta trots externa utmaningar, som fortsatt regional oro och ekonomisk depression i många regioner, liksom en ökad konkurrens som också pressade ner avkastningen.

I genomsnitt var bränslepriserna 41 % lägre jämfört med samma period förra året. Bränslet är fortfarande den största delen av flygbolagets kostnader och stod för 28 % av rörelsekostnaderna jämfört med 38 % under de första sex månaderna förra året.

När man mäter kapaciteten i Available Seat Kilometres (ASKM) så ökade den med 16 %, medan persontrafiken, som mäts i Revenue Passenger Kilometres (RPKM), ökade 11 %. Den genomsnittliga Passenger Seat Factor minskade något till 78,3 % jämfört med fjolårets 81,5 %. Emirates flög 25,7 miljoner passagerare mellan 1 april och 30 september 2015. Det är en ökning med 10 % jämfört med samma period förra året. Volymen av last ökade också med 10 % till 1,25 miljoner ton, en stabil utveckling som fortsätter att mota marknadstrenden.  

De här resultaten visar på fortsatt tillväxt i flygbolaget, både när det kommer till tillgänglig kapacitet och faktisk trafik, även om man väger in att bolaget under samma period förra året hade en tillfällig minskad kapacitet när det tvingades att ställa av 17 flygplan på grund av att en landningsbana stängdes på flygplatsen Dubai International.

Emirates intäkter, inklusive övriga rörelseintäkter, landade på 100 miljarder kronor (11,5 miljarder US dollar), vilket var 4 % lägre än samma period förra året som hamnade på 104 miljarder kronor (12 miljarder US dollar). Detta beror på den kombinerade effekten av en ogynnsam valutautveckling – där dollarn stärkts kraftigt mot de flesta andra stora valutor, och återspeglar flygbolagets beslut att föra vidare delar av besparingarna på bränslekostnaderna till kunderna.

dnata

dnata fortsatte att öka sitt internationella fotavtryck, genom investeringar i infrastruktur och drift som nu spänner över 74 länder. Under första halvåret 2015-16 stod dnatas internationella verksamhet för över 67 % av de totala intäkterna.

dnatas intäkter, inklusive övriga rörelseintäkter, är 12 miljarder kronor (1,4 miljarder US dollar), en kraftig ökning med 27 % jämfört med 9,6 miljarder kronor (1,1 miljarder US dollar) förra året. Övergripande resultat för dnata ökade med 64 % till 1,3 miljarder kronor (152 miljoner US dollar). Den enastående prestationen understöds av det första hela räkenskapsåret sedan dnata köpte Stella Group och Toll dnata. Dessutom har förra årets resultat påverkats kraftigt negativt på grund av stängningen av en landningsbana på Dubais international Airport.

dnatas flygplatsverksamhet fortsatte att vara den största faktorn till intäkterna på 5,6 miljarder kronor (645 miljoner US dollar), en ökning med 21 % jämfört med samma period förra året. Detta speglar den interna anpassningen av dnatas flygplatstjänster och lasthanterings-divisioner, dess växande internationella verksamhet med förvärven i Australien och Europa, och som tidigare nämnts, en återhämtning från effekterna av stängning av landningsbanan på Dubai International Airport under samma period förra året.

Genom hela verksamheten har antalet flygplan som hanteras av dnata ökat med 21 % till 169 951 stycken, och bolaget hanterade 917 065 ton gods, en ökning med 10 % jämfört med förra året.

Med hjälp av de stora internationella förvärven under de senaste 18 månaderna, har intäkterna från dnata Travel Services verksamhet bidragit med 4 miljarder kronor (469 miljoner US dollar), en ökning med 90 % jämfört med samma period förra året. Resedivisionen ökade sitt internationella erbjudande genom förvärvet av Stella Group, vilket bidrog till en kraftig ökning av divisionens underliggande nettoomsättning med 62 % till nära 15 miljarder kronor (1,7 miljarder US dollar).

dnatas flygplanscateringverksamhet bidrog med 2,2 miljarder kronor (257 miljoner US dollar) till dess totala intäkter, en minskning med 8 %. Antalet ”upplyfta” måltider* var 32,7 miljoner måltider för första halvan av räkenskapsåret, en ökning med 4 % jämfört med förra årets siffra på 31,4 miljoner.

*Begreppet upplyfta måltider har justerats för 2015-16 för att överensstämma med branschstandareder och även för samma period förra året. 

För mer information och mediekontakter:
Lars-Ola Nordqvist, mobil 070-689 11 20, lars@comvision.se
Elin Norlin, mobil 070-279 86 40, elin@comvision.se

Emirates, ett av de snabbast växande flygbolagen i världen, har fått mer än 500 internationella priser och utmärkelser för hög kvalitet. Emirates flyger till 149 destinationer i 80 länder över sex kontinenter, och är världens största flygbolag räknat i sittplatskilometer. Emirates flyger med 242 wide body-maskiner av typ Airbus och Boeing, inklusive 68 av branschens modernaste Airbus A380. Emirates har lagt den största ordern i flyghistorien på 150 Boeing 777 och 50 Airbus A380 till ett värde av 99 miljarder US dollar. Totalt har Emirates order på 266 nya flygplan, till ett värde av mer än 128 miljarder US dollar.

För mer information besök www.emirates.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Våra fantastiska siffror har påverkats hårt av den starka amerikanska dollarn jämfört med andra stora valutor. De positiva effekterna av lägre bränslepriser under första halvan av vårt räkenskapsår 2015-16 dämpades av växlingskursen i kombination med pågående regionala konflikter och en svag ekonomisk utveckling i många delar av världen. Vi tog också det strategiska beslutet att inte kurssäkra våra bränsleinköp, något som lönade sig eftersom bränslepriserna fortsatte att sjunka. Emirates tog också beslutet att de besparingar som de lägre bränslepriserna inneburit går direkt till våra passagerare genom att ta bort passagerarbränsetillägget och sänka biljettpriserna i hela nätverket.
HH Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, ordförande och högste chef, Emirates Airline & Group
Att koncernen redovisar ett av sina mest lönsamma första halvårsresultat någonsin, visar på styrkan i vår grundläggande verksamhet. Under första halvåret i år växte Emirates och dnata organiskt i fråga om kapacitet, förmåga och global räckvidd – och dnata växte även genom strategiska förvärv. Framöver kommer vi att fortsätta bygga vidare på våra kärnstyrkor genom att investera i nya sätt att förbättra effektiviteten och leverera bästa kundnytta. Samtidigt kommer vi att hålla ett öga på strategiska tillväxtmöjligheter och vara flexibla, så att vi på ett effektivt sätt kan reagera på yttre utmaningar.
HH Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum