Emirates Group presenterar sin fjärde miljörapport

Emirates Group har publicerat sin fjärde årliga miljörapport som mäter och redovisar koncernens miljöarbete, och visar exempel på vilka områden som det globala företaget presterar bäst. Under 2013-2014 förbättrade flygbolaget bland annat bränsleeffektiviteten för alla passagerar- och fraktflyg med 0,5 %, till 0,3089 liter per tonkilometer. 

Rapporten omfattar räkenskapsåret 2013-2014 och har granskats av PricewaterhouseCoopers. Här redovisas resultatet av Emirates Groups verksamhet, inklusive flygverksamheten, dnata’s cargo och företagets kommersiella markverksamhet, som sträcker sig från teknik till catering.

Flygverksamheten utgör den största delen av Emirates Groups miljöpåverkan och den senaste rapporten visar på flera förbättringar, som att Emirates arbetar för att effektivisera sin bränsleförbrukning och att flygbolaget fortsätter att uppdatera flottan med nya flygplan och prioriterar att använda bränslesnål teknik.

En viktig del av koncernens miljöstrategi rör flygbolagets miljöeffektiva flotta, som ligger i framkant när det gäller bränsleeffektivitet och miljöprestanda. Miljöförbättringarna har till stor del skapats av att 24 nya passagerar- och fraktplan har levererats, och att fyra äldre flygplan har tagits ur drift. Tillsammans med pågående insatser för att reducera bränsleförbrukningen bidrar detta till att bättra på driftseffektivitet på en flotta som redan är en av världens yngsta och mest effektiva.

Emirates flygplansflotta har en genomsnittlig ålder på 6,2 år, vilket kan jämföras med den industrins genomsnitt för wide-body flottor som är 11,7 år, enligt den globala organisationen International Air Transport Association (IATA).  När det gäller bränsleeffektivitet, så är Emirates bränsleförbrukning i genomsnitt 14,5% lägre jämfört med IATAs genomsnitt. Den totala bränsleeffektiviteten för alla passagerar- och fraktflyg förbättrades med 0,5%, och sjönk till 0,3089 liter per tonkilometer (L/TK). Likaså sjönk koldioxidutsläppet till 0,764 kg CO2 per tonkilometer (gCO2/TK), vilket resulterade i 0,4% förbättrad effektivitet.

– Emirates Group fortsätter att expandera sin globala verksamhet och öka sin personalstyrka, samtidigt som vi strävar efter att på ett påtagligt sätt axla vårt miljöansvar var vi än verkar. Vi gör det genom att leta efter miljöförbättringar både i luften och på marken. Miljörapporten är en redovisning av vår fortsatta ansträngning på området, och är även en måttstock för att jämföra resultatet mot föregående år och mot branschen. Rapporten visar både våra framgångar och förbättringsområden, säger HH Sheikh Ahmed bin Saeed Al-Maktoum, ordförande och högste chef, Emirates Airline & Group.

Andra miljöförbättringar i rapporten:

 • Fortsatt förbättring i brusprestanda. A380:n är ett av världens tystaste flygplan, och när Emirates tar in fler A380 och Boeing 777 blir flottans genomsnittliga bullernivå lägre. Vi mäter bullernivåerna vid start och landning, och mätningarna visar förbättringar på 2,4% respektive 10,1%. 
   
 • Minskat koldioxidutsläpp i markverksamheten. I koncernens markverksamheter har ett stort initiativ tagits när det gäller marktransportflottan i Dubai, där har koldioxidutsläppet minskat med 2 500 ton koldioxid per år. 
   
 • Återvinning. dnatas flygplatspersonal har återvunnit 1 700 ton pappersprodukter från Emirates flygplan i Dubai. Totalt sorterades 7 555 ton avfall i hela koncernen. 
   
 • Miljövårdsprogram. Emirates fortsätter att göra betydande framsteg i sitt miljövårds-program i Dubai och i Australien, vars insatser gynnar både djur- och växtliv. I samarbete med Dubai Ingenjörskontor har 15 000 ghafträd planterats i Dubai Desert Conservation Reserve som förbättrar livsmiljön för vilda djur. Emirates Wolgan Valley Resort & Spa i Australien har vunnit priser för sitt hållbarhetsarbete och arbetar med forskningsinstitut för att utöka kunskapen on dalens wombat- och kängurubestånd.
   
 • 2013 lanserade Emirates ”A Greener Tomorrow”, som är ett program för att stödja icke-vinstdrivande miljö- och bevarande-organisationer genom att dela ut stipendier och finansieringsstöd. Finansieringen för ”A Greener Tomorrow” skapades ur Emirates Groups återvinningsprogram, och har delats ut till organisationer i Malawi, Pakistan och Filippinerna.

För mer information och mediekontakter:
Lars-Ola Nordqvist, mobil 070-689 11 20, lars@comvision.se

Emirates, ett av de snabbast växande flygbolagen i världen, har fått mer än 500 internationella priser och utmärkelser för hög kvalitet. Emirates flyger till 147 destinationer i 84 länder över sex kontinenter, och är världens största flygbolag räknat i sittplatskilometer. Emirates flyger med över 200 wide body-maskiner av typ Airbus och Boeing, inklusive 52 av branschens modernaste Airbus A380. Emirates har nyligen lagt den största ordern i flyghistorien på 150 Boeing 777 och 50 Airbus A380 till ett värde av 99 miljarder US dollar. Totalt har Emirates order på 379 nya flygplan, till ett värde av mer än 164 miljarder US dollar.

För mer information besök www.emirates.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Emirates Group fortsätter att expandera sin globala verksamhet och öka sin personalstyrka, samtidigt som vi strävar efter att på ett påtagligt sätt axla vårt miljöansvar var vi än verkar. Vi gör det genom att leta efter miljöförbättringar både i luften och på marken. Miljörapporten är en redovisning av vår fortsatta ansträngning på området, och är även en måttstock för att jämföra resultatet mot föregående år och mot branschen. Rapporten visar både våra framgångar och förbättringsområden.
HH Sheikh Ahmed bin Saeed Al-Maktoum, ordförande och högste chef, Emirates Airline & Group