Covid-19 och dess effekter på Emotras verksamhet

Report this content

Många företag inom den så kallade life science sektorn påverkas av den pågående epidemin och Emotra är inget undantag. Eftersom bolaget befinner sig i planeringsstadiet för projekt som kliniska studier och teknisk utveckling av EDOR, bedöms effekterna under 2020 vara begränsade. Givet de långsiktiga ekonomiska utmaningarna kopplat till stora osäkerheter för många människor förmodas ett ökat behov av nya lösningar inom mental hälsa.

Den pågående epidemin ger upphov till osäkerheter och ändrade planer för företag och samhället i stort, vilket också ger effekter på Emotras verksamhet. Bolaget fokuserar nu på två projekt; kliniska studier beträffande associationen mellan hyporeaktivitet och återfall i depression och digitalisering av analysprocessen med artificiell intelligens.

Förberedelserna av planerade kliniska studier påverkas en del av det faktum att våra kliniska samarbetspartners inte vet när det blir möjlighet att ta emot patienter för studier igen. Bedömningen är att de lock-downs som är beslutade i flera länder kommer att lätta framöver och att antalet patienter tillgängliga för studier kommer att återgå till nivåer som man sett innan epidemin bröt ut. AI-projektet är oberoende av tillgången till patienter eller psykiatrin i stort. Det finns tillräckligt med data för att knyta rätt kompetens till bolaget och påbörja arbetet under året.

På längre sikt är bedömningen att den ekonomiska nedgången och dess effekter på människors hälsa kommer att öka behovet av att använda ny teknologi och metodik inom psykiatri och psykologi. Redan nu ses en ökad användning av ångestdämpande och antidepressiva läkemedel, som förmodas åtföljas av mer människor med behov av diagnostik och vård. 

Daniel Poté, VD,  Telefon: +46 732 34 41 93 E-Post: daniel@emotra.se

 Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom mental hälsa. Bolagets metod, EDOR®, är ett egenutvecklat, objektivt psykofysiologiskt test för att mäta om deprimerade patienter är hyporeaktiva.

Emotra AB (publ),

AstraZeneca BioVentureHub, Pepparedsleden 1, 431 83 Mölndal

Tel: +46 73 234 41 93, www.emotra.se

 

Prenumerera

Dokument & länkar