• news.cision.com/
  • Emotra/
  • Emotra AB (publ) informerar om uppdaterad finansiell kalender för 2022 och februari 2023

Emotra AB (publ) informerar om uppdaterad finansiell kalender för 2022 och februari 2023

Report this content

Emotra AB (”Emotra” eller ”Bolaget”) meddelar att Bolaget uppdaterat den finansiella kalendern för närmaste året.

Kommande rapporttillfällen

Delårsrapport januari – mars 2022                                           den 24 maj 2022

Delårsrapport januari – juni 2022                                             den 24 augusti 2022

Delårsrapport januari – september 2022                                  den 28 oktober 2022

Bokslutskommuniké för 2022                                                   den 24 februari 2023

Årsstämma hålls den 21 juni 2022 i Stockholm. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Bolagets hemsida senast 3 veckor innan stämman www.emotra.se och kan då även rekvireras från Bolaget per e-post daniel.rudeklint@emotra.se.

Emotra har ingått avtal med Mangold Fondkommission, som innebär att Bolagets aktie handlas via Mangolds OTC-lista. För mer information om Mangoldlistan och hur den fungerar hänvisas till https://mangold.se/mangoldlistan/. Privatpersoner och företag som vill lägga order ombeds att kontakta sin bank eller sitt värdepappersinstitut.

Daniel Poté, VD,  Telefon: +46 732 34 41 93 E-Post: daniel@emotra.se

Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom neurologisk forskning och mental hälsa. Bolagets metoder/produkter, NeuraMetrix TC och EDOR®, är unika, egenutvecklade och patentskyddade metoder/produkter.

EMOTRA AB, Färögatan 33, 164 51 Kista

Tel: +46 732 – 34 41 93, www.Emotra.se