• news.cision.com/
  • Emotra/
  • Emotra AB (publ) meddelar att publicering av delårsrapporten jan-sept 2021 skjuts upp till den 29 november

Emotra AB (publ) meddelar att publicering av delårsrapporten jan-sept 2021 skjuts upp till den 29 november

Report this content

Styrelsen i Emotra AB (publ) har idag den 27 oktober fattat beslut om att senarelägga offentliggörandet av delårsrapporten jan-sept 2021 från den 28 oktober 2021 till den 29 november 2021.

Styrelsen i Emotra AB (under namnändring till NeuraMetrix AB, vilken ännu inte registrerad) har fattat beslut om att skjuta upp publicering av delårsrapporten från den 28 oktober 2021 till den 29 november 2021. Bolaget befinner sig i en åternoteringsprocess som bland annat innebär att besvara en hel del frågor i en pågående Due Diligence-process. Bolaget behöver ytterligare tid för att komma närmare målet.

Styrelsen har kommit till slutsatsens att man måste ha kommit längre i processen innan man kan fatta beslut om den apportemission som extra bolagsstämma den 8 oktober 2021 bemyndigade styrelsen att besluta om. Det blir därför vilseledande för marknaden att offentliggöra en delårsrapport som i stor utsträckning beskriver hur ett framtida NeuraMetrix AB ser ut och den verksamhet som bolaget avser att bedriva.

Daniel Poté, VD,  Telefon: +46 732 34 41 93 E-Post: daniel@emotra.se

 Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom mental hälsa. Bolagets metod, EDOR®, är ett egenutvecklat, objektivt psykofysiologiskt test för att mäta om deprimerade patienter är hyporeaktiva.

Emotra AB (publ),

AstraZeneca BioVentureHub, Pepparedsleden 1, 431 83 Mölndal

Tel: +46 73 234 41 93, www.emotra.se