• news.cision.com/
  • Emotra/
  • Emotra AB meddelar att ledning-, styrelse samt största aktieägare avser utnyttja sin andel av teckningsoptionerna

Emotra AB meddelar att ledning-, styrelse samt största aktieägare avser utnyttja sin andel av teckningsoptionerna

Report this content

Emotra AB (”Emotra” eller “Bolaget”) meddelar att VD, Daniel Poté, styrelseordförande, Claes Holmberg, samt att Emotras största ägare, Maida Vale Capital AB, avser utnyttja innehavda teckningsoptioner av serie TO 2 (”Teckningsoptionerna”) för teckning av nya aktier.

Insynspersoner avser utnyttja Teckningsoptioner för cirka 2,1 MSEK vilket motsvarar cirka 35 procent av emissionsvolymen.

Utnyttjandekursen för Teckningsoptionerna kommer att kommuniceras av Emotra när informationen är tillgänglig. En (1) teckningsoption av serie TO 2 berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Emotra under perioden 29 november till och med den 13 december 2021, med variation för banker som har tidigare datum. Sista dag för handel i Teckningsoptionerna är torsdag den 9 december.

Daniel Poté, VD,  Telefon: +46 732 34 41 93 E-Post: daniel@emotra.se

 Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom mental hälsa. Bolagets metod, EDOR®, är ett egenutvecklat, objektivt psykofysiologiskt test för att mäta om deprimerade patienter är hyporeaktiva.

Emotra AB (publ),

AstraZeneca BioVentureHub, Pepparedsleden 1, 431 83 Mölndal

Tel: +46 73 234 41 93, www.emotra.se