Emotra meddelar tillsättandet av Daniel Poté som marknadschef

Emotra AB (”Emotra”) har tidigare meddelat att bolaget, som första steg i uppbyggandet av en internationell marknadsorganisation, rekryterar en marknadschef. Bolaget kan nu meddela att Daniel Poté anställts som marknadschef i Emotra. Daniel lämnar därmed en tjänst som global produktchef i medicintekniska företaget Vitrolife AB.

Som ett första led i uppbyggandet av en internationell marknadsavdelning har Daniel Poté anställts som

marknadschef. Marknadschefen kommer att ansvara för att utveckla och implementera Bolagets marknads-

och försäljningsstrategi och ingå i ledningsgruppen. Tjänsten som Marknadschef kommer bland annat att innefatta: Ansvar för marknadsföring mot, utbildning av, försäljning till och kommunikation med psykiatriska specialistkliniker i Europa, samverkan med viktiga internationella organisationer, ansvar för uppbyggnaden av en internationell marknadsorganisation och hantering av bolagets marknadskommunikation.

Daniel Poté har en gedigen bakgrund från den internationella medicintekniska branschen. Han har tidigare arbetat med marknadsföring i ansvarig ställning i bland annat Nobel Biocare och Haemochrom Diagnostica GmbH. Sedan 2009 har Daniel Poté haft sin anställning hos Vitrolife AB. Hans inriktning har genomgående handlat om internationell marknadsverksamhet. I sin roll som global produktchef i Vitrolife har han ansvarat för merparten av företagets internationella lanseringar av nya produkter. Han har god erfarenhet av att använda utbildnings- och kursverksamhet som instrument för rekrytering av nya kunder och försäljning på den internationella marknaden

VD Claes Holmberg kommenterar

”Vi är synnerligen glada över att Daniel Poté valt att acceptera erbjudandet som marknadschef i Emotra och räknar med att han ska kunna tillföra såväl bolaget som EDOR® värdefull erfarenhet och gediget kunnande. Bland många sökande till tjänsten, var det aldrig någon tvekan om att vi ansåg att Daniel Poté är den som bäst passar in på vår kravspecifikation och nu ser vi verkligen fram emot att arbeta tillsammans med honom”, berättar Emotras VD, Claes Holmberg. ”När nu Emotra ställer om från att uteslutande arbeta med forskning & utveckling och kliniska studier mot att främst fokusera på kommersiell verksamhet, kommer Daniel Poté bli en mycket värdefull tillgång för bolaget”, avslutar Claes Holmberg. 

EDOR® kommer att lanseras genom en omfattande kursverksamhet i en rad länder i Europa. Minst 12 kurser kommer att genomföras under 2017 och antalet kurser förväntas ökas avsevärt under 2018.

Claes Holmberg, VD
Telefon: 0708-25 45 47
E-post: claes@emotra.se

Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom suicidprevention. Bolagets metod, EDOR, är ett egenutvecklat, objektivt och kvantitativt diagnostiskt psykofysiologiskt test för att mäta huruvida deprimerade patienter är hyporeaktiva eller ej. Under testet lyssnar patienterna på upprepade ljudsignaler. Responser i form av ytterst små förändringar i den dermala elektriska konduktansen, mäts och analyseras. Genom forskning har ett synnerligen känsligt och specifikt test av självmordsbenägenhet tagits fram.

Prenumerera

Dokument & länkar