Emotra offentliggör memorandum

Report this content

Den 24 februari 2020 beslutade styrelsen i Emotra AB (”Emotra” eller ”Bolaget”) med stöd av bemyndigande från ordinarie bolagsstämma den 15 maj 2019, att genomföra en Unitemission om högst 8 796 586 units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Varje unit innehåller två (2) aktier och två (2) vederlagsfria teckningsoptioner. Vid full teckning i företrädesemissionen tillförs Emotra cirka 7 MSEK före emissionskostnader. Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 52 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Offentliggörande av memorandum

Styrelsen i Emotra har, med anledning av Företrädesemissionen, upprättat ett memorandum och finns tillgängligt på Bolagets webbplats (www.emotra.se), Spotlight Stock Markets webbplats (www.spotlightstockmarket.com) samt Mangold Fondkommission ABs webbplats (www.mangold.se). Anmälningssedlar kommer finnas tillgängliga från den 4 mars 2020 på Bolagets webbplats (www.emotra.se) samt på Mangold Fondkommission ABs webbplats (www.mangold.se).

Länk direkt till Memorandum, Teaser och Anmälningssedel: http://emotra.se/sv/investors/documents/emissions/

Tidplan för Företrädesemissionen

Teckningsperiod: 4 mars 2020 – 18 mars 2020

Handel i uniträtter: 4 mars 2020 – 16 mars 2020

Beräknad dag för offentliggörande av utfall: Omkring den 24 mars 2020

Investerarträffar

Life Sciencedagen i Göteborg, 4 mars 2020, Wallenbergsalen på Sahlgrenska Universitetssjukhusets Medicinareberg. Länk till anmälan: http://www.lifesciencedagen.se/anmaumllan.html

Mangold Insight Investerardag i Stockholm, 5 mars 2020, Scandic Anglais, Humlegårdsgatan 23, Stockholm. Anmälan sker till: investerardag@mangold.se

Investerarträff Malmö, 10 mars 2020, på Mangolds Malmökontor

Anmälan sker till följande emissionstjanster@mangold.se

Emissionsinstitut

Mangold Fondkommission agerar projektledare till Emotra i samband med den planerade företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Daniel Poté, VD, Telefon: 0732-34 41 93, E-post: daniel@emotra.se

Daniel Poté, VD,  Telefon: +46 732 34 41 93 E-Post: daniel@emotra.se

 Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom mental hälsa. Bolagets metod, EDOR®, är ett egenutvecklat, objektivt psykofysiologiskt test för att mäta om deprimerade patienter är hyporeaktiva.

Emotra AB (publ),

AstraZeneca BioVentureHub, Pepparedsleden 1, 431 83 Mölndal

Tel: +46 73 234 41 93, www.emotra.se

 

Prenumerera

Dokument & länkar