• news.cision.com/
  • Emotra/
  • Emotra tecknar samarbetsavtal med Allmänpsykiatriska kliniken, Örebro Universitetssjukhus, för kliniska studier

Emotra tecknar samarbetsavtal med Allmänpsykiatriska kliniken, Örebro Universitetssjukhus, för kliniska studier

Report this content

Sedan en tid tillbaka fokuserar Bolaget på indikationen återfall i depression. Målsättningen är att starta en klinisk studie under 2020. Nu har ytterligare ett viktigt steg tagits, genom att Emotra tecknat samarbetsavtal med Allmänpsykiatriska kliniken, Örebro Universitetssjukhus. Syftet är att dokumentera associationen mellan hyporeaktivitet och återfall i depression.

Det samarbetsavtal som nu undertecknats med den allmänpsykiatriska kliniken vid Örebro Universitetssjukhus handlar om genomförandet av en klinisk studie, i syfte att studera relationen mellan hyporeaktivitet och återfall i depression. Psykiatrikliniken åtar sig genom avtalet att genomföra kliniska tester med Emotras metod EDOR® och följa upp patienterna enligt studieprotokoll. Som kommunicerats i pressmeddelande den 5 februari 2020, har ett liknande avtal för samarbete med universitetssjukhuset i Warszawa tecknats för samma projekt.

Den 25 mars 2020 meddelade Emotra att avtal även tecknats mellan Emotra och Linköpings Universitet. Det avtalet berör främst planering, framtagning av studieprotokoll, hantering och bearbetning av studiedata. Dessa insatser är av central betydelse för att Bolaget skall få tillgång till data av hög kvalitet för publikation. Det är professor Toomas Timpka, överläkare vid Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV) och avdelningen för samhälle och hälsa (SH), som är den som ansvarar för insatserna vid Linköpings Universitet.

”Jag är mycket nöjd med att vi nu har tecknat ytterligare ett avtal om genomförandet av vår kliniska studie. Att det dessutom är en svensk klinik som kommer att medverka i studien, ser jag som mycket viktigt. Eftersom prevalensen av återfall är tämligen hög, räknar vi med att det endast behövs ett fåtal ytterligare kliniker för att få ihop det nödvändiga patientmaterialet. Emotra kommer att fungera som beställare av projektet och leverantör av teknik samt med analys av testerna, medan forskarna har kontroll över den vetenskapliga processen.” Säger Daniel Poté, VD för Emotra AB.

 

Denna information är sådan information som Emotra AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2020.

Daniel Poté, VD,  Telefon: +46 732 34 41 93 E-Post: daniel@emotra.se

 Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom mental hälsa. Bolagets metod, EDOR®, är ett egenutvecklat, objektivt psykofysiologiskt test för att mäta om deprimerade patienter är hyporeaktiva.

Emotra AB (publ),

AstraZeneca BioVentureHub, Pepparedsleden 1, 431 83 Mölndal

Tel: +46 73 234 41 93, www.emotra.se

 

Prenumerera

Dokument & länkar