Marknadsmeddelande 258/18 – Information om företrädesemission i Emotra AB

Den 6 november 2018 är sista dag för handel i bolagets aktie (EMOT) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 7 november 2018.

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av sju (7) nya aktier, för 0,80 SEK (7:4 á 0,80 SEK).

Teckningsrätterna kommer att handlas på Spotlight Stock Market mellan den 12 november 2018 till och med den 27 november 2018.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 12 november 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 12 november 2018 till och med den 29 november 2018.

Information om teckningsrätten:
Kortnamn: EMOT TR
ISIN-kod: SE0011896257
Orderbok-ID: 4PU8
CFI: RSSXXR
FISN: EMOTRA/SUBS RTS NL PD
Första handelsdag: 12 november 2018
Sista handelsdag: 27 november 2018
Market Segment: SPSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: EMOT BTA
ISIN-kod: SE0011896265
Orderbok-ID: 4PU7
CFI: ESNUFR
FISN: EMOTRA/SH
Handelsperiod: 12 november 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket. 
Market Segment: SPSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 6 november 2018.

Stockholm den 1 november, 2018

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

Emotras affärsidé är att öka patientsäkerheten i vården genom att förse vårdgivarna med EDOR, en kvantitativ och objektiv mätmetod, som underlättar bedömningen av huruvida deprimerade patienter är självmordsbenägna eller inte. På så vis kan flertalet självmord och självmordsförsök förhindras, vårdkvaliteten ökas och kostnaderna för vården minskas.