Marknadsmeddelande 9/19 – Sista dag för handel med BTA i Emotra AB

Sista dag för handel med bolagets betalda tecknade aktie, EMOT BTA, är den 15 januari, 2019. 

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: EMOT BTA
ISIN-kod: SE0011896265
Orderboks-ID: 4PU7
CFI: ESNUFR
FISN: EMOTRA/SH
Sista handelsdag: 15 januari, 2019

Stockholm den 11 januari, 2019

Spotlight Stock Market
08-511 68 000
info@spotlightstockmarket.com 

Om oss

Emotras affärsidé är att öka patientsäkerheten i vården genom att förse vårdgivarna med EDOR, en kvantitativ och objektiv mätmetod, som underlättar bedömningen av huruvida deprimerade patienter är självmordsbenägna eller inte. På så vis kan flertalet självmord och självmordsförsök förhindras, vårdkvaliteten ökas och kostnaderna för vården minskas.