Se vår presentation från Stora Aktiedagen i Göteborg den 12 november

Under ”Stora Aktiedagen”, som arrangerades av Aktiespararna den 12 november i Göteborg, presenterades Emotra och EDOR®. Nedan återfinns en direktlänk till presentationen.

Under ”Stora Aktiedagen”, gavs en presentation av bolaget och dess produkt EDOR, av Emotras VD, Daniel Poté och av bolagets styrelseordförande, Claes Holmberg.

Direktlänk till presentationen:   https://youtu.be/Ax14OiLWN94

Daniel Poté, VD,  Telefon: +46 732 34 41 93 E-Post: daniel@emotra.se

Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom suicidprevention. Bolagets metod, EDOR, är ett egenutvecklat, objektivt och kvantitativt diagnostiskt psykofysiologiskt test för att mäta huruvida deprimerade patienter är hyporeaktiva eller ej. Under testet lyssnar patienterna på upprepade ljudsignaler. Responser i form av ytterst små förändringar i den dermala elektriska konduktansen, mäts och analyseras. Genom forskning har ett synnerligen känsligt och specifikt test av självmordsbenägenhet tagits fram.

Om oss

Emotras affärsidé är att öka patientsäkerheten i vården genom att förse vårdgivarna med EDOR, en kvantitativ och objektiv mätmetod, som underlättar bedömningen av huruvida deprimerade patienter är självmordsbenägna eller inte. På så vis kan flertalet självmord och självmordsförsök förhindras, vårdkvaliteten ökas och kostnaderna för vården minskas.

Prenumerera

Dokument & länkar