Uppdragsartikel från Laika

På uppdrag av Emotra har Laika skrivit en artikel om bolaget

Artikeln har publicerats på Privata Affärer.se. Nedan återfinns hela artikeln urklippt.

Direktlänk till denna artikel: http://www.investerarbrevet.se/pages/1333

Claes Holmberg, VD
Telefon: 0708-25 45 47
E-post: claes@emotra.se

Emotra AB (publ) är ett medicintekniskt företag som bedriver forskning, utveckling, kliniska studier och marknadsföring inom suicidprevention. Bolagets metod, EDOR, är ett egenutvecklat, objektivt och kvantitativt diagnostiskt psykofysiologiskt test för att mäta huruvida deprimerade patienter är hyporeaktiva eller ej. Under testet lyssnar patienterna på upprepade ljudsignaler. Responser i form av ytterst små förändringar i den dermala elektriska konduktansen, mäts och analyseras. Genom forskning har ett synnerligen känsligt och specifikt test av självmordsbenägenhet tagits fram.

Prenumerera

Dokument & länkar