Empir Group AB har slutfört avyttringen av aktier i Empir Solve AB

Report this content

6 december 2019

Empir Group AB (”Empir”) har idag, den 6 december 2019, genomfört avyttringen av 75 000 aktier i Empir Solve AB (under namnändring till Frontwalker Group AB), org.nr 556511-6125 (”Målbolaget”) till Xavitech AB (publ), org.nr 556675-2837 (”Köparen”).

Empir meddelade den 5 november 2019 att de ingått avtal med Köparen avseende avyttring av 75 000 aktier i Målbolaget. Avyttringen av aktierna i Målbolaget var villkorat av godkännande av såväl Empirs som Köparens aktieägare. Den 28 november 2019 meddelade Empir att samtliga villkor för transaktionen hade uppfyllts och att tidpunkten för transaktionens genomförande var planerat till omkring den 6 december 2019. Idag, den 6 december 2019, har transaktionen genomförts. 

Efter transaktionen äger Empir 77 955 aktier i Målbolaget, motsvarande cirka 51 procent av det totala antalet aktier i Målbolaget.

Empir Group AB

Lars Save

VD

Frågor till Lars, 070 590 18 22

Om Empir Group AB

Empir Group AB är en koncern bestående av ett femtontal självständiga bolag som alla bedriver verksamhet inom IT. Med lokal närvaro från Malmö i söder till Luleå i norr levererar Empir tjänster inom allt från systemutveckling till IT-drift av servermiljöer och arbetsplatser till paketerade applikationserbjudanden för en rad olika branscher och tillämpningar. Empir Groups B-aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar