Empir har genomfört försäljningarna av samtliga aktier i Advoco respektive Frontnode

Report this content

31 mars 2021

Empir Group AB (”Empir”) meddelade den 23 mars 2021 att Empir, genom sitt helägda dotterbolag Empir Apply AB, ingått avtal med Infracom Group AB (publ), org.nr 559111–0787 (”Infracom”), avseende försäljning av samtliga aktier i Advoco Communication AB, org.nr 556623–1048 (”Advoco”) respektive samtliga aktier i Frontnode AB, org.nr 556527–4064 (”Frontnode”), och att försäljningarna beräknades genomföras den 31 mars 2021. Empir meddelar härmed att försäljningarna idag, den 31 mars 2021, har genomförts enligt plan.

Genom försäljningarna har Empir tillförts 45,5 MSEK, ca 8 kr per aktie, i kontant likvid. Därutöver kan Empir komma att tillföras ytterligare högst 9,5 MSEK i form av en tilläggsköpeskilling. Tilläggsköpeskilling utgår för det fall omsättningen hänförlig till försäljning av produkter och tjänster för bolag inom Infracoms koncern (inklusive Advoco och Frontnode) uppgår till vissa nivåer under perioden från 1 april 2021 till den 31 mars 2024.

Försäljningarna möjliggör en ytterligare fokusering och koncentration av Empirs resurser på ett framtidsområde där Empir de senaste åren har investerat betydande belopp och har tagit en position inom fordonsadministration och fordonsflottor och pool-bilar. Empirs lösningar inom Portify och Miljöbilscentralen är tekniskt och kommersiellt i framkant. Empir ser nu fram emot tillväxt och marknadens acceptans av de tjänster som Empir erbjuder. En betydande andel av försäljningslikviden kommer att återinvesteras inom affärsområdet Empir Apply, för att påskynda tillväxten både organiskt och genom förvärv.

Empir Group AB

Lars Save

VD

Frågor till Lars, 070 590 18 22

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 31 mars 2021 kl. 17.45 CET.

Om Empir Group AB

Empir Group AB är en koncern bestående av ett femtontal självständiga bolag som alla bedriver verksamhet inom IT. Med lokal närvaro från Malmö i söder till Luleå i norr levererar Empir tjänster inom allt från systemutveckling till IT-drift av servermiljöer och arbetsplatser till paketerade applikationserbjudanden för en rad olika branscher och tillämpningar. Empir Groups B-aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.


Prenumerera

Dokument & länkar