Empirs dotterbolag MSC Solution vinner upphandling av applikationsförvaltning och utveckling.

Report this content

Empirs helägda dotterbolag MSC Solutions vann upphandlingen av Myndigheten för Tillgängliga Medier (MTM) outsourcing av sin applikationsförvaltning och utveckling.

Uppdraget innebär ett ansvar att långsiktigt förvalta och vidareutveckla MTMs system samt utveckla nya verksamhetssystem för myndigheten. Avtalet löper över 8 år till ett värde av 56 MSEK.

”Vi är stolta över att ha vunnit denna upphandling då MTM är varit en viktig kund till oss sedan 2014 och deras tekniska plattform ligger helt i linje med vår inriktning. Ett förvaltningsåtagande av den här karaktären förstärker vår befintliga affär och vår strävan efter att vara en samarbetspartner i större helhetsåtaganden inom java, linux och open source", säger Pirayeh Navaei, VD på MSC Solutions AB.

”MSC visar åter framfötterna som ett av våra mest framgångsrika dotterbolag. Det är glädjande att man i en sådan här stor öppen upphandling i hård konkurrens tar hem en viktig order men utökat service ansvar. Det visar koncernens bredd och kapacitet, ett bevis på ett väl fungerande ledarskap och en sund affärsmodell” säger Lars Save, VD och koncernchef Empir Group AB.

Om MTM:

MTM är den statliga myndighet vars uppdrag är att ge människor med läsnedsättning tillgång till de medier de behöver på ett sätt som passar dem. MTM:s vision är ett samhälle där alla medier är tillgängliga. MTM har idag ca 90 anställda. Verksamheten bedrivs idag i Globen området i Stockholm, men under hösten 2019 omlokaliseras MTM till Malmö.

MSC Solutions ingår i Empir Groups affärssegment Solve tillsammans med systerföretagen Frontwalker och tillhandahåller högkvalitativa IT tjänster och lösningar med tydlig kundnytta.

MSC är specialister inom komplexa integrationsprojekt, Open Source, virtualisering, datasäkerhetshantering och tjänsteorienterad infrastruktur och molntjänster. MSC Solutions har specialistkunskaper inom projektledning, arkitektur, krav, systemutveckling, test och systemförvaltning. MSC omsätter ca 30 mkr på helårsbasis med god lönsamhet och är helägt dotterbolag till den noterade IT koncernen Empir Group AB.

Mer information kan erhållas av:

Lars Save, koncernchef, Empir Group AB

lars.save@empirgroup.se

070 590 18 22

eller

Pirayeh Navaei, VD MSC Solutions AB

pirayeh.navaei@msc.se

073-655 5483

Om Empir Group
Empir Group AB är en koncern bestående av ett femtontal självständiga bolag som alla bedriver verksamhet inom IT. Med lokal närvaro från Malmö i söder till Luleå i norr levererar Empir Group tjänster inom allt från systemutveckling till IT-drift av servermiljöer och arbetsplatser till paketerade applikationserbjudanden för en rad olika branscher och tillämpningar. Empir Groups B-aktie är sedan 1998 noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar