Empire AB kommer att handlas på Nasdaq First North från och med 1 januari 2017, då handeln med aktien på segmentet First North Premier upphör.

Enligt kravet i First North Premier Rulebook, punkt 2.1.1 (iii) i Appendix J skall marknadsvärdet för aktierna i Empire AB inte understiga 10 MEUR per den 30 november 2016. Nasdaq Stockholm AB beslutar därför, i enlighet med punkt 5 i Appendix J, att bolagets aktier från och med 1 januari 2017 inte skall vara föremål för handel på segmentet Premier på Nasdaq First North.
Enligt börsens gällande riktlinjer kommer handeln i Bolagets aktier att ske på Nasdaq First North från och med 1 januari 2017.

 
Empire Ab (publ)

Gustavslundsvägen 137

SE- 167 51 Stockholm

Tel. +46 8 410 58 400 www.empire.se

Taggar:

Dokument & länkar