Fastställande av avstämningsdag för sammanläggning av aktier i Empire AB (publ)

Report this content

Vid extra bolagsstämma i Empire AB (publ) (nedan ”Bolaget”) fredagen den 24 februari 2017 beslutades om en sammanläggning av Bolagets aktier (s.k. omvänd split) innebärande att fem (5) aktier, oavsett serie, sammanläggs till en (1) aktie av motsvarande serie. Styrelsen bemyndigades att bestämma avstämningsdag för sammanläggningen av aktier.

Styrelsen har nu beslutat att avstämningsdagen för sammanläggningen av aktier ska vara måndagen den 8 maj 2017, vilket innebär att sista dag för handel i aktien före sammanläggningen är torsdagen den 4 maj 2017 och första dag för handel med sammanlagda aktier är fredagen den 5 maj 2017.

De aktieägare vars innehav av aktier på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med fem (5), kommer kostnadsfritt att erhålla en eller flera aktier från två av Bolagets huvudaktieägare, Ian Wachtmeister och Thomas Petrén, för att innehavet ska bli jämnt delbart med fem (5).

Till följd av sammanläggningen kommer aktierna i Bolaget från och med den 5 maj 2017 att byta ISIN-kod. Den nya ISIN-koden för A-aktien är SE0009889702 och den nya ISIN-koden för B-aktien är SE0009889710. Aktierna som erhålls genom sammanläggningen beräknas registreras på aktieägares VP-konton tisdagen den 9 maj 2017, dvs. den första vardagen efter avstämningsdagen.

Sammanläggningen av aktier sker automatiskt via Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta några åtgärder. Efter genomförd sammanläggning kommer antalet aktier i Bolaget att uppgå till 243 105, varav antalet A-aktier kommer vara 1 755 och antalet B-aktier 241 350.
 
För ytterligare information, kontakta:

Ian Wachtmeister, styrelseordförande i Empire AB, + 46 70 241 10 02
ian@wachtmeister.se

 
Om Empire:
Empire är ett företag som skapar, förvärvar och marknadsför hem- och hushållsprodukter för konsumentmarknaden. I sortimentet ingår hushållsprodukter och hårvårdsprodukter, däribland varumärkena C3, Dirt Devil, Valera. Sedan 1997 har Empire marknadsfört perkolatorer, kaffebryggare och en mängd andra elektriska produkter för hemmabruk under varumärket C3. Empire är listat på Nasdaq First North. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503015 50, är Bolagets Certified Adviser.

Taggar:

Dokument & länkar