Kvartalsrapport januari – mars 2016

Finansiell utveckling januari - mars 2016

  • Försäljningen blev 9,5 mkr (7,9), +20%
  • Rörelseresultatet före avskrivningar blev -0,4 mkr (-1,6)
  • Resultat efter finansnetto blev -0,6 mkr (-1,8)
  • Resultat efter skatt blev -0,6 mkr (-1,8)
  • Periodens totalresultat blev -0,7 mkr (-1,8)
  • Resultat per aktie blev -0,01 kr (-0,15)
  • Kassaflöde från löpande verksamhet blev -0,4 mkr (-1,7)

Väsentliga händelser januari – mars 2016

  • En förlikning har nåtts i tvisten med den före detta leverantören Babyliss S.a.r.l. Uppgörelsen plus juristarvoden för tiden efter räkenskapsårets utgång innebär en ungefärlig kostnad för Empire om 1,5 msek, vilket är lägre än den reservation som gjordes i bokslutet för 2015.

 
Kommentarer från VD

Kära empireintressent,

Q1 2016 redovisar en försäljningsökning jämfört med samma period föregående år.

Vi är dock inte nöjda med resultatet. Vi arbetar med att öka marginalen, bredda kundunderlaget, optimera sortimentet, minimera utgifterna och kapitalbindningen.

Den nya bolagsstrukturen med moderbolag och ett aktivt dotterbolag ger oss ett bättre grepp om de administrativa kostnaderna.

Vi utvärderar förslag till utökning av produktportföljen för att kunna öka vår volym.

Stockholm 2016-05-27

Ulf Bork, VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD Ulf Bork, telefon: +46-733 596 871 / email: ulf.bork@empirenordic.com

  
Om Empire:

Empire är ett företag som skapar, förvärvar och marknadsför hem- och hushållsprodukter för konsument-marknaden. I sortimentet ingår hushållsprodukter och hårvårdsprodukter, däribland varumärkena C3, Valera, HoMedics och Salter. Sedan 1997 har Empire marknadsfört perkolatorer, kaffebryggare och en mängd andra elektriska produkter för hemmabruk under varumärket C3. Empire är listat på NASDAQ OMX First North Premier. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50, är Bolagets Certified Adviser.

Taggar:

Dokument & länkar