Meddelande gällande bokslutskommuniké.

Stockholm 21 februari 2017

Empire låter härmed meddela att Bokslutskommunikén som skulle publicerats den 24 februari, istället kommer att publiceras den 8 mars 2017. Detta med anledning av att bolaget har en viktig extra stämma den 24 februari och koncentrerar sig på denna. Bokslutskommunikén datum, som sattes för länge sedan, hade råkat få samma datum. Styrelsen fann det lämpligt skilja på dessa händelser och beslöt att senarelägga bokslutskommunikén.

För mer information, kontakta:

VD Ulf Bork, ulf.bork@empirenordic.com tfn: +46-733 596 871

Denna information är sådan information som Empire AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 21:e februari 2017 kl. 08,30 CET.

Om Empire:
Empire är ett företag som skapar, förvärvar och marknadsför hem- och hushållsprodukter för konsumentmarknaden. I sortimentet ingår hushållsprodukter och hårvårdsprodukter, däribland varumärkena C3, Dirt Devil, Valera. Sedan 1997 har Empire marknadsfört perkolatorer, kaffebryggare och en mängd andra elektriska produkter för hemmabruk under varumärket C3.Empire är listat på NASDAQ OMX First North. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503015 50, är Bolagets Certified Adviser.


Empire Ab (publ)

Gustavslundsvägen 137

SE- 167 51 Stockholm

Tel. +46 8 410 58 400 www.empire.se

Taggar:

Dokument & länkar