Offentliggörande av investeringsmemorandum

Empire AB (publ) offentliggör idag, genom publicering på Bolagets hemsida, informationsmemorandum med anledning av den nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt som Bolaget genomför med teckningstid 13 – 24 mars 2017 och som beslutades om på en extra bolagsstämma den 24 februari 2017.
Emissionen i korthet:

Minsta teckningspost: 500 aktier motsvarande 5000 SEK och därefter valfritt antal aktier.
Teckningskurs 10 kronor per B-aktie (Courtage utgår ej).
Teckningstid 13 mars – 24 mars 2017.
Emissionsbelopp 4 051 750 kr.
Antal erbjudna aktier omfattar högst 405 175 nyemitterade aktier av serie B.

Antalet aktier uppgår idag till 810351 st, varav 8775 st av serie A och 801576 st av serie B, efter sammanläggningen den 7:e mars.

Informationsmemorandum och anmälningssedel finns tillgängligt på Bolagets hemsida, http://empire.se/information-avseende-nyemission-i-empire-ab-med-avvikelse-fran-aktieagarnas-foretradesratt/

Anmälningssedel finns också på www.mangold.se
Privatpersoner kan även fylla i och skicka in anmälningssedeln elektroniskt hos Mangold. För detta krävs bankID.

_________________________________________________________________________

För ytterligare information kontakta:
VD Ulf Bork, ulf.bork@empirenordic.com tfn: +46-733 596 871

Om Empire:
Empire är ett företag som skapar, förvärvar och marknadsför hem- och hushållsprodukter för konsumentmarknaden. I sortimentet ingår hushållsprodukter och hårvårdsprodukter, däribland varumärkena C3, Valera och Dirt Devil. Sedan 1997 har Empire marknadsfört perkolatorer, kaffebryggare och en mängd andra elektriska produkter för hemmabruk under varumärket C3. Empire är listat på NASDAQ OMX First North.Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503015 50, är bolagets Certified Adviser.

Empire Ab (publ)

Gustavslundsvägen 137

SE- 167 51 Stockholm

Tel. +46 8 410 58 400 www.empire.se

Taggar:

Dokument & länkar