• news.cision.com/
  • Empire AB/
  • Påminnelse gällande avstämningsdag för återbetalning till aktieägarna i Empire AB (publ.)

Påminnelse gällande avstämningsdag för återbetalning till aktieägarna i Empire AB (publ.)

Report this content

Den 24 februari 2017 beslutade årsstämman i Empire AB (”Empire” eller ”Bolaget”) (u.n.ä. till Kakel Max AB (publ)) i enlighet med styrelsens förslag att återbetala samtliga aktier i Empire Sweden AB till aktieägarna i Empire. Årsstämman har fastställt avstämningsdagen för återbetalning av Bolagets aktier till den 26 april 2017. Återbetalningen beräknas ske den 28 april 2017. 

Återbetalning till aktieägarna i Empire AB i form av samtliga aktier i Empire Sweden AB (publ.)
Den verksamhetsdrivande delen av Empire AB, Empire Sweden AB, delas ut till aktieägarna i sin helhet genom återbetalning, motsvarande en minskning av aktiekapitalet om cirka 9,7 MSEK, varav cirka 4,4 MSEK avser återbetalning till aktieägarna och resterande del, cirka 5,3 MSEK förs till fritt eget kapital. Kvar i Empire AB blir en kassa om cirka 1,2 MSEK samt ett stort antal aktieägare. För fullständig information avseende denna återbetalning, se kallelse till extra bolagsstämma i Empire AB publicerad den 25 januari 2017.

Tidsplan

Sista dag för handel i Empires aktie inklusive rätt att
erhålla aktier i Empire Sweden AB 
24 april 2017
Första dag för handel i Empires aktie exklusive rätt att
erhålla aktier i Empire Sweden AB 
25 april 2017
 Avstämningsdag 26 april 2017
 Återbetalning 28 april 2017
 Planerad notering Empire Sweden AB på Aktietorget mitten av maj 2017

(Tidsmässigt samordnad med planerad notering av Kakel Max AB på Nasdaq First North)

Vidare avses sammanläggningen med villkoren 1:5 i Empire AB samt därefter tillträde av Kakel Max Holding AB att ske under början av maj 2017. Kakel Max Holding AB förvärvas med totalt 2 795 713 nya B aktier i Empire till en teckningskurs om 17,88 SEK per aktie motsvarande totalt cirka 50 MSEK. Exakta datum kommer att offentliggöras inom kort.

Om Kakel Max Holding
Kakel Max är ett holdingbolag för verksamheter, tankar och idéer som berör kakel, klinker och natursten. Bolaget har sitt ursprung från Östervåla, norr om Uppsala, där verksamheten grundades 1987 av Lars-Arne Larsson och Robert Jansson. Deras kunnande om produkter och plattsättning tillsammans med ett intresse för företagande lade grunden för verksamheten. Därefter har butiker öppnat i Uppsala, Gävle, Sollentuna och Årsta. Under 2015 omsatte Kakel Max Holding cirka 95,9 miljoner kronor med ett rörelseresultat om cirka 5,2 miljoner kronor. För perioden Q1 – Q3 2016 uppgick omsättningen till 73,0 miljoner kronor med ett rörelseresultat om 5,8 miljoner kronor.

För mer information om Kakel Max Holding se www.kakelmax.com.

Rådgivare i transaktionen
Mangold Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare i samband med transaktionen och Advokatfirman Fylgia KB agerar legal rådgivare.

    
För ytterligare information, kontakta:

Ulf Bork, VD Empire AB

ulf.bork@empirenordic.se

+46733596871

   
Kort om Empire Sweden AB:
 
Empire Sweden AB är ett företag som skapar, förvärvar och marknadsför hem- och hushållsprodukter för konsumentmarknaden. I sortimentet ingår hushållsprodukter och hårvårdsprodukter, däribland varumärkena C3, Valera och Dirt Devil. Sedan 1997 har bolaget marknadsfört perkolatorer, kaffebryggare och en mängd andra elektriska produkter för hemmabruk under varumärket C3.

För närvarande är Empire AB listat på Nasdaq First North och Mangold fondkommission AB, telefon 08-5030 15 50, är bolagets Certified Adviser.

Taggar:

Dokument & länkar