Pressmeddelande Empire AB

Empire AB offentliggör att nyemissionen om 4,05 MSEK fulltecknats.

Empire AB (publ)beslöt vid den extra bolagsstämman den 24 februari 2017 om en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Antalet erbjudna aktier var högst 405 175 nyemitterade aktier av serie B med teckningskursen 10 kronor per aktie. Teckningstiden sattes till 13-24 mars 2017 och emissionsbeloppet 4 051 750 kronor. Antalet befintliga aktier före emissionen var 810 352 st.

Efter emissionen är antalet A-aktier 8 775 st (oförändrat), och antalet B-aktier 1 206 751, totalt antal aktier.

Aktiekapitalet var före emissionen 7 286 757,78 kronor, förändringen är 3 643 374, 39 kronor och antal efter emission är 10 930 132,17 kronor.

Bolaget kan härmed meddela att emissionen har fulltecknats och att likviden skall nu erläggas.

Emissionsinstitutet, som är  Mangold Fondkommission, sänder därefter sitt bankintyg till Bolagsverket för registreringstreringring och emissionsbeloppet beräknas vara tillgängligt den 6 april 2017.

Rådgivare har varit Mangold Fondkommission AB och Advokatfirman Fylgia AB.

Styrelsen för Empire AB.

 
För mer information, kontakta:

VD Ulf Bork, ulf.bork@empirenordic.com tfn: +46-733 596 871

Denna information är sådan information som Empire AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 29:e mars 2017 kl. 17,15 CET.

 
Om Empire
:
Empire är ett företag som skapar, förvärvar och marknadsför hem- och hushållsprodukter för konsumentmarknaden. I sortimentet ingår hushållsprodukter och hårvårdsprodukter, däribland varumärkena C3, Dirt Devil, Valera. Sedan 1997 har Empire marknadsfört perkolatorer, kaffebryggare och en mängd andra elektriska produkter för hemmabruk under varumärket C3.Empire är listat på NASDAQ OMX First North. Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503015 50, är Bolagets Certified Adviser.

Empire Ab (publ)

Gustavslundsvägen 137

SE- 167 51 Stockholm

Tel. +46 8 410 58 400 www.empire.se

Taggar:

Dokument & länkar