Bokslutskommuniké 13 februari 2003

Bokslutskommuniké 13 februari 2003 Omvälvande år för The Empire Under året genomfördes nödvändiga och kostsamma rationaliseringar av Empire-koncernens organisation, struktur och lagerhållning. Antalet anställda minskades under året från 80 till dagens 61 personer. Kapital bundet i koncernens lager reducerades från 35.8 MSEK till 28.0 MSEK. Avvecklings- omställnings- och uppstartningskostnaderna bars på 2002. Effekten ska komma under 2003. Konjunkturen var svag framför allt från telekom marknaden. Koncernens externa leveranser minskade till 178.3 MSEK (230.6), medan moderbolagets leveranser sjönk till 160.7 MSEK (188.7). Koncernens årsresultat blev en förlust före skatt på -16.1 MSEK, som fördelas med -5.0 MSEK på rörelsen och avvecklingen i Finland och -11.1 MSEK i Sverige. Koncernens resultat efter skatt blev -13.4 MSEK Därav utgör bokförda jämförelsestörande poster totalt 3.3 MSEK. Moderbolagets årsresultat blev -18.2 MSEK före och -15.5 MSEK efter skatt. Det fjärde kvartalet visade dåliga försäljningssiffror och drabbades av en stor del av omställningskostnaderna. Koncernens resultat efter finansnetto blev -9.2 MSEK (-5.7) varav -4.9 MSEK (-4.8) från verksamheten i Sverige. Dessutom föll en stor del av de jämförelsestörande posterna på kvartal 4, nämligen - 3.3 MSEK (-0.4), varav -2.3 (-0.4) i Sverige Det egna kapitalet i koncernen var vid årets slut 17.5 MSEK ( 33.0) Ingen utdelning till aktieägarna föreslås. - Efter vidtagna åtgärder kan vi få ner de fasta kostnaderna inkl. jämförelsestörande poster från ca. 61 MSEK år 2002 till ca. 50 MSEK år 2003. Jag räknar inte med en konjunkturuppgång, men anser ändå att vår nya säljorganisation ska kunna sälja mer än förra året. Sammantaget kan detta åstadkomma en turn-around värd namnet, säger VD Ian Wachtmeister. Kontaktpersoner: Johan Wachtmeister, styrelseordförande 0708-78 41 20 Ian Wachtmeister, verkställande direktör 070-241 10 02 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/13/20030213BIT01160/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/13/20030213BIT01160/wkr0002.pdf Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/13/20030213BIT01160/wkr0003.xls Tabeller

Om oss

The Empires verksamhet är förädling och och distribution av stål, plast och metaller. Säljorganisation och lager finns på sju ställen i Sverige samt i Helsingfors, Finland. Affärsidén är service, kvalitet och action.