Delårsrapport för tiden 1 januari - 30 sept 2001.

Delårsrapport för tiden 1 januari - 30 sept 2001. Årets första nio månader kännetecknas av hårdnande konkurrens och vikande marknad framför allt på telekomsektorn. Den försäljningsökning som ändå noterades, 182.3 MSEK mot förra årets 159.6 MSEK, hänför sig helt till det finska dotterbolaget Etamet. Utvecklingen av koncernens resultat före skatt under år 2001: Q1: 1.2 MSEK Q2: -2.0 MSEK Q3 : - 2.0 MSEK. Ackumulerat - 2.8 MSEK (+ 5.6 MSEK). The Empires situation har likväl stärkts på sistone. · Kapitalbindningen i lager har under året minskat från 52.1 MSEK till 45.3 MSEK. · Kostnaderna är oförändrade trots kundförluster på ca 1 MSEK. · Ett tidigare publicerat och genomgripande åtgärdsprogram, som framför allt gäller Mälardalen, där tre lagerhållande divisioner kommer att ersättas av ett huvudlager och en säljorganisation. Division Imero såldes i sammanhanget. Hela paketet, som får effekt de närmaste nio månaderna, kommer att beröra ca 10 anställda (av totalt 85). - Koncernens resultat är inte bra, men vi har gjort mycket för att stärka konkurrenskraften, säger VD Peter Sjödahl. Räntebärande skulder: 29.4 MSEK (28.9 MSEK) Eget kapital 34.3 MSEK (36.8 MSEK) Kassaflödet från koncernens löpande verksamheten var för tre kvartal - 2.7 MSEK (- 10.4 MSEK). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/05/20011105BIT00670/bit0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/05/20011105BIT00670/bit0001.pdf Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/05/20011105BIT00670/bit0001.xls Tabeller

Om oss

The Empires verksamhet är förädling och och distribution av stål, plast och metaller. Säljorganisation och lager finns på sju ställen i Sverige samt i Helsingfors, Finland. Affärsidén är service, kvalitet och action.