Metallcenter köper The Empires grossiströrelse.

Metallcenter köper The Empires grossiströrelse. Enligt avtal av idag den 28 april 2003 kommer Metallcenter AB (org.nr 556640-4157), som är ett bolag i den danska Alumecokoncernen, att förvärva tillgångarna i The Empire AB. I förvärvet ingår hela verksamheten i Sverige och Finland, arbetsgivaransvaret för alla anställda, register, avtal, varumärken och åtaganden av alla de slag. Tillträdesdagen för denna inkråmsaffär beräknas bli den 19 maj 2003. Fram till dess kommer Köparen att slutföra den s.k. due diligence processen. The Empire kommer under tiden att ha avhållit Ordinarie (8 maj) och Extra (16 maj) bolagsstämma för att bekräfta uppgörelsen, ändra bolagsordningen, och kunna registrera detta hos PRV. Uppgörelsen är villkorad av godkännanden från Alumecos styrelse samt The Empires styrelse och bolagsstämma. Vederbörliga MBL förhandlingar om överlåtelse av verksamhet har begärts och beräknas vara avslutade inom kort. Efter att ha sålt samtliga tillgångar utom skattefordringar kommer The Empire AB och det finska dotter bolaget OY Etamet Empire AB att reglera alla krediter och skulder. Storleken på den kvarvarande kassan blir främst beroende av inventeringen av lagret, transaktionskostnaderna samt bolagets rörelseresultatet fram till den 19 maj. I uppgörelsen ingår också en tilläggsköpeskilling över de närmaste tre verksamhets åren ( med start 1 juli 2003), som kan ge marginella tillskott till The Empire AB. Nettoresultatet av uppgörelsen är i detta skede svårbedömd, men kommer sannolikt inte att fullt ut motsvara tillgångarnas bokförda värde. The Empire AB kommer efter inkråmsförsäljningen att vara skuldfritt, ha en kassa och möjligheter till framtida skatteavdrag. Bolaget kommer tills vidare att kunna stanna kvar som O-listenoterat bolag på Stockholmbörsen. Mer information i den frågan följer vid bolagsstämmorna och efter den 19 maj. - Vi är meget glade at ha treffet denne oppgörelse och ser gode muligheder at utnyttja The Empires organisation och gode anseende i våres fortsatte satsning på den svenske markned., säger Styrelseordföranden och huvudägaren i Alumeco A/S, Hans Schweers. - På dagens konkurrensutsatta marknad måste alla möjligheter till rationaliseringar tas tillvara. Därför görs allt fler strukturaffärer - som denna - där två aktörer på en marknad slås ihop. I vårt fall har det sammanslagna svenska grossistföretaget utmärkta förutsättningar att bli en stark aktör på den svenska metall-, stål- och plastmarknaden. Uppgörelsen är alltså industriellt riktig, säger The Empires VD och huvudägare Ian Wachtmeister. The Empire AB har lager och kontor i Enköping, Göteborg, Gnosjö och Malmö samt säljkontor i Stockholm (Slagsta),Växjö och Helsingfors (genom dotterbolaget Etamet). The Empire bearbetar och distribuerar halvfabrikat i metaller (främst aluminium), rostfritt stål, automatstål och plast. Koncernen har idag 59 anställda varav 55 i Sverige. Försäljningen år 2002 var ca 178 MSEK. Alumeco A/S har utöver Köparbolaget, två svenska dotterbolag, nämligen Metallcenter i Göteborg AG och Metallcenter i Stockholm AB. Dessa distribuerar metaller (främst aluminium ) och plast. Metallcenters försäljning under 2001/2002 var ca 180 MSEK. Hela Alumeco-koncernen omsätter cirka en miljard danska kronor per år . Mer info om företagen finns på www.alumeco.dk www.metallcenter.se www.empire.se Dir. Hans Schweers, styrelseordförande i Alumeco A/S, kan nås på +45 66 17 81 17 hs@alumeco.dk Ian Wachtmeister nås på +46 8 660 7970 +46 702 411002 (mobil) ian@empire.se Johan Wachtmeister, styrelseordförande i The Empire AB Kan nås på +46 708 784120 (mobil) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/28/20030428BIT00240/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/28/20030428BIT00240/wkr0002.pdf

Om oss

The Empires verksamhet är förädling och och distribution av stål, plast och metaller. Säljorganisation och lager finns på sju ställen i Sverige samt i Helsingfors, Finland. Affärsidén är service, kvalitet och action.

Dokument & länkar