Pressrelease från The Empire AB

Pressrelease från The Empire AB 2003-05-21. Klockan 16.00 Försäljningen av tillgångar och verksamhet i The Empire AB (publ) och det finska dotterbolaget OY Etamet har nu genomförts. Betalningen skedde cash vid avslutet den 20 maj. Köpare av verksamheten i The Empire AB är Metallcenter AB. Köpare av verksamheten i OY Etamet är Duxtel OY. Bägge dessa bolag ingår i Alumeco koncernen. Till årets slut löper garantier från Säljarens sida. För att säkra dessa garantier låses, fram till den 19 oktober i år, ett konto med 3 MSEK. Parterna överenskom vid slutuppgörelsen att lagret i Enköping, för säkerhets skull, ska löpande ominventeras fram till 30 juni i år. Differensen bör rimligen hamna inom +/- 200 TSEK. Alla transaktionskostnader är ännu ej tagna. Styrelsen bedömer att detta belopp ligger på max 500 TSEK. I värsta fall, och enligt ovan, blir det egna kapitalet i Rest Empire 11.3 MSEK, varav 4.2 MSEK som skattefordran. 3 MSEK (inkluderade i 11.3 MSEK) ligger låsta på ett konto fram till 19 oktober, 2003. - Uppgörelsen med Alumeco koncernen är industriellt riktig. Det sammanslagna företaget har alla möjligheter att bli framgångsrikt på marknaden. Det finns avsevärda synergieffekter som de nya och mycket professionella ägarna kommer att plocka fram. Marknadens alla aktörer - utom konkurrenterna! - inser enligt min uppfattning detta, säger The Empire ABs huvudägare Ian Wachtmeister och tillägger att alla krafter nu sätts in på att göra Rest Empire till en intressantare placering för aktieägarna. Mer information: Ian Wachtmeister ian@empire.se 0702-411002 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/21/20030521BIT00790/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/21/20030521BIT00790/wkr0002.pdf

Om oss

The Empires verksamhet är förädling och och distribution av stål, plast och metaller. Säljorganisation och lager finns på sju ställen i Sverige samt i Helsingfors, Finland. Affärsidén är service, kvalitet och action.

Dokument & länkar