Bygglov färdigt för två nya LSS-boenden i Göteborg

Report this content


Visualisering av LSS-boende i Angered.

Nu har byggloven för två nya LSS-boenden i Göteborg vunnit laga kraft. Emrahus, som konceptutvecklar smarta LSS-bostäder, bygger boendena åt Fideli Omsorg. Det ena boendet är på ett plan och det andra på två plan. Båda boendena byggs i Angered och ska enligt rådande plan stå klara 2023.

De nya boendena kommer bidra till att korta ner kön för de som har behov av ett LSS-boende i Göteborg. Husen utrustas dessutom med Human Centric Lighting, belysning som efterliknar naturligt dagsljus. Det digitala verksamhetsstödet Boet kommer också ingå under de första 36 månaderna.

– Vi på Emrahus brinner för att skapa en bättre livskvalitet för de som bor i våra LSS-boenden. Våra Emrahem ska vara kärleksfullt utformade med smarta lösningar som bidrar till ökat välmående. Human Centric Lighting och Boet är ytterligare sätt för oss att lyckas med det, berättar Robin Berkhuizen, VD på Emrahus.

Boendena i Göteborg är de första i ett nytt samarbete mellan Emrahus och Fideli Omsorg.

– Det känns otroligt positivt och spännande att tillsammans med Emrahus sätta upp fler moderna boenden med hög standard för människor som behöver. Ett fulländat planerat hus där vi som omsorgsgivare kan tillföra och skapa innehåll och bemötande i linje med evidens ger boenden med vård- och omsorg i klar framkant. Göteborgs stad känner oss väl och vi har flera goda samarbeten tillsammans. Vi har en god framförhållning i dialogen vilket ger oss goda möjligheter att möta behoven med bra matchning när det gäller både målgrupp, kompetens och bemötande, säger David Eller, verksamhetsansvarig på Fideli Omsorg.

Även Göteborgs stad är glada för att byggloven har vunnit laga kraft. De nya bostäderna kommer bidra till att minska bristen på LSS-boenden i kommunen.

– Nämnden för funktionsstöd i Göteborgs Stad ansvarar för att det ska finnas bostäder med särskild service till alla personer som har beslut för en sådan bostad. Det handlar om personer med funktionsnedsättnings rätt till en trygg bostad för att leva ett självständigt liv och få sina behov tillgodosedda. Enligt de behov vi ser framåt behöver vi utöka med cirka 350 bostäder fram till 2025. Att samverka med olika fastighetsägare är ett sätt för oss att möta efterfrågan och kunna erbjuda bostäder i olika delar av staden, säger Åsa Hartzell, ordförande i nämnden för funktionsstöd vid Göteborgs Stad.

Annika Jansson kommer få hyresgästerna på det nya LSS-boendet som sina grannar. Hon har varit djupt engagerad i processen och är mycket positiv till att det ska byggas ett LSS-boende i området.

– Vår samfällighet blev kontaktad och informerad om den kommande byggnationen. Vi tog till oss informationen och hade inget att erinra mot etableringen. Tvärtom så tror vi att likaväl som det gynnar LSS-verksamheten i Göteborg så ser vi en möjlighet att förbättra boendemiljön i vårt område. Den förbättrade trafikmiljön med sänkt hastighet och även busshållplats som borde följa utbyggnaden stödjer vi gärna. Vi hoppas att etableringen blir av nytta och glädje för alla parter, säger Annika.

Nu när byggloven är helt färdiga går projekten in i en projekterings- och upphandlingsfas och senare under 2022 börjar de produceras. Båda boendena ska stå färdiga under 2023.


Fakta: Human Centric Lighting

Human Centric Lighting (HCL) är ett sätt att jobba med belysning som integrerar ny teknik med kunskap om människans biologi.

Genom att bland annat ändra ljusstyrka och färgtemperatur under dagen kan belysningen stimulera kroppens cirkadiska rytm – vilket leder till mer energi under dagen och bättre sömn på natten.


Fakta: Boet

Boet är ett digitalt verksamhetsstöd som underlättar för både boende och personal i en bostad med särskild service enligt LSS.

Boet installeras på en surfplatta eller mobil åt den boende och på personalens mobiler. För brukaren förtydligar Boet på ett pedagogiskt vis vad hen ska göra under dagen och kan erbjuda aktivitetsstöd som visar hur en aktivitet ska utföras steg för steg. Personalen får en snabb och enkel överblick över dagens arbete på ett sätt som skapar tydlighet i arbetsfördelningen och förenklar överlämning.

I Boet ingår även ett administrationsverktyg som personal kan använda för att planera både verksamhetsgemensamma arbetsuppgifter och individuella aktiviteter som utgår från brukarens genomförandeplan.

Ämnen: Nya LSS  LSS  Bygglov


KOMMUNIKATÖR
Mikaela Bjarve
mikaela@emrahus.se
072-9683999

KOMMUNIKATÖR
Fredrik Ahlberg
fredrik@emrahus.se
072 - 338 01 01


Om Emrahus

Emrahus bygger kloka och schyssta LSS-hem framtagna med hjälp av några av landets främsta experter. Vi har tänkt till både en och fem gånger extra för att kunna bygga framtidens bostäder. Våra LSS-hem har inte bara tagit hänsyn till fysisk tillgänglighet utan har även ett stort fokus på ljud, ljus och lösningar som gör varje hem kognitivt tillgängligt vilket minskar stress och konflikter.

2014 blev vårt första LSS-hem certifierat enligt den internationella standarden, vilket gör det till Sveriges första passivhuscertifierade LSS-boende. Sedan dess bygger vi endast certifierade passivhus.

Vi brinner för att vara bäst på LSS-hem och vill vara med och bygga bort den enorma bostadsbrist som finns inom LSS. Vår ambition är att hela tiden ligga i framkant när det gäller att utveckla genomtänkta och energisnåla LSS-hem med den boende i fokus.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media