Ägarna i Toadman Interactive AB (publ) utökar omfattningen av lock up-avtalen till 100 procent inför planerad notering.

Toadman Interactive har i ett tidigare utgivet emissionsmemorandum presenterat och beskrivit sina planer för en notering av bolagets aktier. Där beskrevs också de så kallade lock up-avtal som ingåtts av bolagets större aktieägare.   

Dessa förbindelser innebar att ägare till 87,5 procent av bolagets aktier (före emissionen) förbundit sig att behålla minst 90 procent av sina respektive innehav under den 12 månadsperiod som följer första handelsdag.  

Nu väljer även återstående ägare, med innehav uppgående till 12,5 procent, att ingå förbindelse att behålla 100 procent av sina innehav. Därmed omfattas samtliga befintliga ägare av lock up-begränsningarna. Samtidigt utökar styrelseordföranden Alexander Albedj sitt åtagande till att behålla 100 procent av sitt innehav under 36 månader från första handelsdag. 

”Vi vill tydliggöra för våra nytillkommande aktieägare att alla befintliga ägare satsar långsiktigt på Toadman och ser med tillförsikt fram emot att leverera bra utveckling för våra aktieägare. Toadman genomgår just nu en otrolig tillväxtfas. Jag tecknar själv i denna emission till samma villkor som allmänheten och väljer att garantera 11 Mkr utan ersättning. Att samtliga tidigare aktieägare nu ingår lock up-avtal innebär å ena sidan en mindre free float, men det sänder å andra sidan ut en mer korrekt bild kring de nuvarande aktieägarnas intentioner kring ägandet i bolaget.” säger Alexander Albedj, styrelseordförande i Toadman. 

Lock up-förbindelserna gäller det antal aktier som de berörda ägarna innehar efter emissionen och inför den första handelsdagen.  

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar