Ny storägare i Toadman (unä till EG7) blir Dan Sten Olsson med familj, tar styrelseplats

Report this content

Dan Sten Olsson med familj äger nu cirka 2,1 miljoner aktier i bolaget och föreslås representeras i styrelsen av Erik Nielsen.

Stena Olsson-familjen tillsammans med Erik Nielsen har förvärvat ytterligare 1,6 miljoner aktier i Toadman Interactive AB (under namnändring till EG7). Totalt äger nu gruppen investerare cirka 2,1 miljoner aktier i bolaget till ett värde av cirka 57 mSEK och blir därför kollektivt femte största aktieägare.

I samband med detta lägger bolagets ägare som representerar över 50% av bolaget fram ett förslag om att välja in Erik Nielsen i styrelsen. Förslaget erfordrar beslut på den årliga bolagsstämman den 23 april.

Erik Nielsen har en gedigen bakgrund inom finansbranschen med erfarenhet från bland annat SEB, Carnegie och Handelsbanken. De senaste åren har Nielsen arbetat mycket nära Stena Olsson-familjen och kommer att agera strategisk rådgivare åt EG7.

Kommentar från Robin Flodin, VD för EG7:

”För oss är det en enorm kvalitetsstämpel att få in en så välrenommerad grupp investerare med starka finansiella muskler som nya storägare i bolaget. Jag ser med tillförsikt fram emot att utveckla ett långsiktigt förhållande med Olsson/Nielsen.”

Kommentar från Erik Nielsen:

”Vi har följt utvecklingen i Toadman och ser nu möjlighet att hjälpa bolaget långsiktigt till nästa nivå. Vi bedömer – som när vi tidigt investerade i Embracer Group – att Toadman besitter unika möjligheter. Koncernen har framgångsrikt visat förmåga att kombinera talang inom Gaming med affärsmässighet.

FÖR MER INFORMATION, KONTAKTA:

Robin Flodin, VD

Tel: +46 70 477 06 34EG7

robin@enadglobal7.com

Alexander Albedj, Styrelseordförande

Tel: +46 76 221 30 75

alex@enadglobal7.com

OM EG7

EG7 är en koncern inom, spelindustrin som utvecklar, marknadsför förlägger och distribuerar PC-, konsol- och mobilspel till den globala spelmarknaden. Bolaget anställer 100+ spelutvecklare och utvecklar sina egna originella IP:n, samt är konsulter till andra förlag världen över genom sina spelutvecklingsdivisioner Toadman Studios och Antimatter Games. Dessutom har koncernens marknadsavdelning Petrol bidragit till att släppa 1 500+ titlar, varav många världsberömda varumärken såsom Call of Duty, Destiny, Dark Souls och Rage. Koncernens förläggar- och distributionsavdelning Sold Out besitter expertis inom både fysisk och digital förläggning och har tidigare arbetat med Team 17, Rebellion och Frontier Developments. Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm med 200 anställda i 8 kontor världen över.

Nasdaq First North Growth Market Ticker Symbol: TOAD

Certifierad rådgivare: Eminova Fondkommission AB, Tel: +46 8 684 211 00

VIKTIG INFORMATION

Styrelsen för Toadman Interactive AB (publ) bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar