Penser Access: EG7 - I linje med guidance och nyheter kring egna spelsläpp

Report this content

Intäkterna i kvartalet uppgick till 163,8 mkr och EBITDA uppgick till 12,2 mkr. Siffrorna var i linje med de tidigare kommunicerade siffrorna i bolagets marknadsuppdatering. Det starkaste segmentet var Petrol som omsatte 89,1 mkr i kvartalet. Under kvartalet har bolaget offentliggjort detaljer kring det tidigare Projekt Osiris. Osiris kommer släppas som EvilvEvil, ett FPS-spel, IP ägs till 100% av Toadman Studios, spelet marknadsförs av Petrol, förläggs av Sold Out och släpps i slutet av 2020. Då vi för första gången sedan förvärvet av Sold Out ser konsoliderade siffror och justerar våra kostnadsestimat vilket gör att sänker EBIT estimaten på innevarande år och 2021 med ca 65%. 2022 halverar vi vårt EBIT estimat. Ytterligare en orsak till våra estimatjusteringar är att bolaget fortsätter att allokera resurser internt istället för att sälja till extern kund. Vi tar även höjd för förseningar samt minskad försäljning med anledning av Covid-19. Vi har tidigare varit tydliga med att EG7 ska värderas på sina spelsläpp 2021-2022. Då bolaget förutom spelsläpp får intäkter ifrån Petrol Advertising bör en SOTP modell användas. Denna modell visar ett motiverat värde om 25-27 kr. Vi tycker således att marknaden diskonterat mycket i dagens kurs och ser därför en låg potential i aktien. Vi väljer dock att justera ned risken till medelhög med anledning av den nyligen genomföra kapitalanförskaffningen.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/eg7_20200528.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Prenumerera