Redeye påbörjar aktieanalys av Toadman Interactive AB (publ)

Report this content

Toadman Interactive AB (publ) har ingått ett avtal med Redeye gällande analystäckning av aktien. Redeye erbjuder en betald aktieanalystjänst, där Toadman betalar Redeye för analystäckningen.

Redeyes initiala analysrapport kommer att släppas till marknaden efter Toadmans tredje kvartalsrapport för 2019 som är schemalagd till den 26 november 2019.

 

FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA

Robin Flodin, CEO

Tel: +46 70 477 06 34

robin@thetoadman.com

 

OM TOADMAN

Toadman utvecklar och marknadsför PC, konsol och mobilspel till den globala spelmarknaden. Bolaget anställer 100+ spelutvecklare och utvecklar sina egna originella IP:n, samt är konsulter för andra förläggare världen över genom Toadmans spelutvecklingsdivision. I tillägg, har bolagets marknadsföringsdivision hjälpt till i att släppa 1500+ speltitlar, många av dem är världskända varumärken såsom Call of Duty, Destiny, Dark Souls och Rage. Bolaget har sitt huvudkvarter i Stockholm och har ca 200 anställda i 6 kontor världen över.

Nasdaq First North Ticker Symbol: TOAD

Certified Adviser: Eminova Fondkomission AB, Tel: +46 8 684 211 00

 

Viktig information:

Styrelsen för Toadman Interactive AB (publ) bedömer att informationen i detta pressmeddelande ej är av kurspåverkande karaktär men att det alltjämt är av betydande vikt att enhetligt via offentliggörandet kommunicera informationen till bolagets intressenter.

Taggar: