Toadman förvärvar Tangentix Ltd:s tillgångar för £50 000

Report this content

Toadman Interactive AB (publ) har idag förvärvat tillgångarna i UK-baserade Tangentix Ltd för £50 000 för att stärka bolagets möjligheter att nå ut till ett bredare nätverk av spelare och sätta grunden för att stärka förmågan inom digital förläggarverksamhet.

Genom förvärvet får Toadman äganderätten till alla Tangentix 'patent, digitala rättigheter, utvecklingsteknologi och domänrättigheter för deras digitala publiceringsplattform Game Sessions (www.gamesessions.com).

Game Sessions är en spelströmningstjänst som tillåter en abonnent att prova ett spel gratis i en timme utan att ladda ner det. Därefter måste abonnenten köpa produkten för att fortsätta spela spelet. Idag har GameSessions-plattformen 500 000 användare. Innan förvärvets genomförande har ägarna till Tangentix Ltd investerat cirka £6 000 000  i utvecklingen av plattformen.

Den 30 september 2019 ansökte bolaget om konkurs och Toadman förvärvade tillgångarna genom ett budförfarande. Game Sessions hemsida kommer att vara nere tillfälligt medan Toadman arbetar med uppdateringar. Toadman förväntar öppna upp tjänsten igen under fjärde kvartalet 2019.

Toadmans ledning ser ett betydande värde i Tangentix-tekniken och patenten. Toadman kommer att fortsätta utveckla Game Sessions-plattformen för sina egna spel, och eventuellt tredjepartsspel. Dessutom kommer förvärvet att förstärka förmågan att förlägga spel digitalt för hela samtliga bolag i Toadman-koncernen. Detta följer även Toadmans tidigare kommunicerade strategi att expandera och förstärka sin position inom digital distribution.

Toadman kommer även att anställa nyckelpersoner från Tangentix som kommer att integreras i en nybildad förläggarverksamhet i Toadman.

 

FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA

Robin Flodin, CEO

Phone: +46 70 477 06 34

robin@thetoadman.com

 

OM TOADMAN

Toadman utvecklar och marknadsför PC, konsol och mobilspel till den globala spelmarknaden. Bolaget anställer 100+ spelutvecklare och utvecklar sina egna originella IP:n, samt är konsulter för andra förläggare världen över genom Toadmans spelutvecklingsdivision. I tillägg, har bolagets marknadsföringsdivision hjälpt till i att släppa 1500+ speltitlar, många av dem är världskända varumärken såsom Call of Duty, Destiny, Dark Souls och Rage. Bolaget har sitt huvudkvarter i Stockholm och har ca 200 anställda i 6 kontor världen över.

Nasdaq First North Ticker Symbol: TOAD

Certified Adviser: Eminova Fondkomission AB, Tel: +46 8 684 211 00

 

Viktig information:

Denna information är sådan information som Toadman Interactive AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande klockan 08.00 CET den 15 oktober 2019.

Taggar:

Prenumerera