• news.cision.com/
  • Endomines AB/
  • Endomines AB meddelar om utnämningen av en ny ställföreträdande VD och att anställningsprocessen för ny en permanent VD går enligt planerna

Endomines AB meddelar om utnämningen av en ny ställföreträdande VD och att anställningsprocessen för ny en permanent VD går enligt planerna

Report this content
Endomines AB, pressmeddelande 6 oktober 2021 kl. 16:00 CEST

Endomines AB påbörjade sökandet efter en ny permanent VD under sommaren efter att Marcus Ahlström, bolagets ställföreträdande VD och ekonomichef meddelat styrelsen att han lämnar företaget i oktober.

Anställningsprocessen har gått mycket bra och helt enligt planerna. Bolaget förväntar sig att kunna utnämna ny permanent VD i början på 2022.

 

Seppo Tuovinen, VD för Endomines AB:s finska dotterbolag Endomines Oy tar över den ställföreträdande VD posten för moderbolaget från och med den 6 oktober när Marcus lämnar företaget.      

 

Styrelseordförande Ingmar Haga: ”Jag är mycket glad över hur rekryteringsprocessen har fortlöpt och en den höga kvaliteten på de kandidater som vi har kunnat locka. Jag är också glad att Seppo kan tillträda den tillfälliga tjänsten tills den nya permanenta VD:n är på plats.”

 

 

Kontaktperson

Ingmar Haga, Styrelsens ordförande, ingmar.haga@endomines.com, +358 40 700 3518

 

Denna information är sådan information som Endomines AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande klockan 16:00 CEST den 6 oktober 2021.

 

Om Endomines

Endomines AB är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar prospektering i östra Finland längs den Karelska Guldlinjen. Bolaget håller även på att påbörja gruvverksamhet i Idaho USA och Finland. Endomines strävar att förbättra sina långsiktiga tillväxtmöjligheter genom utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines avser att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Aktien handlas på Nasdaq Stockholm (ENDO) och Nasdaq Helsinki (ENDOM). 

 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar